ผู้ว่าฯ สงขลา นำร่องประชาชนปลูกพืชผักระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ผู้ว่าฯ สงขลา นำร่องประชาชนปลูกพืชผักระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก จึงจะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุก ภาคส่วนอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาภาคเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากแหล่งรับซื้อ-จำหน่าย หลายแห่งหยุดบริการ ทำให้เกิดการชะลอการซื้อ ขายผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมี รายได้น้อยลงไปด้วย

ทั้งนี้ทางจังหวัดสงขลา จึงมีนโยบายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา บูรณาการความร่วมมือในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคเป็น การลดรายจ่ายส่วนหนึ่ง และเหลือจากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่ง

สงขลา

การจัดโครงงการในครั้งนี้ ถือเป็นการปลูกพืชผักระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอสะเดา จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันธุ์พืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา นายสุพิท จิตภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างในโครงการครั้งนี้ด้วย

สงขลา

สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

จ.ภูเก็ต หลังเปิดหาดวันแรก ไม่มีนักท่องเที่ยวแออัด เนื่องจากประชาชนหวาดกลัวโควิด-19

Wed Jun 10 , 2020
จ.ภูเก็ต หลังเปิดหาดวันแรก ไม่มีนักท่องเที่ยวแออัด เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา บริเวณชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ ผกก.สภ.ป่าตอง ร่วมกันเปิดหาดป่าตองวันนี้เป็นวันแรก หลังจากจังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศให้เปิดชายหาดได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.63 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมบนชายหาดได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางจังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่งประกาศปิดชายหาดทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้วที่ชายหาดของภูเก็ตถูกสั่งปิดไม่มีการทำกิจกรรมใด ๆ บนชายหาด ด้านนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่จังหวัดภูเก็ตได้แย้มประตูเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยการเปิดชายหาดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวภูเก็ต ได้มาสัมผัสความสวยงามของชายหาดอีกครั้ง หลังได้ประกาศปิดมานานกว่า 2 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะจังหวัดภูเก็ตมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว การเปิดชายหาดในวันนี้ทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 […]
โควิด-19