ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด่านพรมแดนสะเดา

ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด่านพรมแดนสะเดา

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63  ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานรับคนไทยกลับจากประเทศมาเลเซีย และเข้าเยี่ยมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการคัดกรองโรค ณ ด่านพรมแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เเละปลอดภัยตามมาตรฐานการควบคุมโรคสูงสุด ตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิ การซักประวัติ การคัดแยกบุคคล การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จึงข้อความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาต่างให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ก่อนเข้าสู่กระบวนการกักกันตัวไว้เพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ในสถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ เป็นระยะเวลา 14 วัน ต่อไป

สงขลา

สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

เงินเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว!! สแกนQR Code เช็คสิทธิเลย

Thu Jun 11 , 2020
เงินเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว!! สแกนQR Code เช็คสิทธิเลย     เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 63 เข้าบัญชีวันนี้ (10 มิ.ย.63) โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ-คุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพราะรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ – ต้องมีสัญชาติไทย – พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย – เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ – อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย – ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ […]
เงินเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว!! สแกนQR Code เช็คสิทธิเลย