รักษาการผอ. สวนสัตว์สงขลา นำเจ้าหน้าที่แปลงร่างเป็นผีฝรั่งและผีไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยววันฮาโลวีนและวันลอยกระทง

รักษาการผอ. สวนสัตว์สงขลา นำเจ้าหน้าที่แปลงร่างเป็นผีฝรั่งและผีไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยววันฮาโลวีนและวันลอยกระทง

            สวนสัตว์สงขลา จึงจัดกิจกรรมต้อนรับวันฮาโลวีนและวันลอยกระทงไปพร้อมๆกัน โดยนายสัตว์แพทย์วันชัย ตันวัฒนา รักษาการ ผอ. สวนสัตว์สงขลานำเจ้าหน้าที่แปลงร่างเป็นผีฝรั่งและผีไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยววันฮาโลวีนและวันลอยกระทง ผีฝรั่งและผีไทยนำข้าวโพดมาให้หนูยักษ์คาบีบาร่ากิน อย่างสำราญกันไปถ้วนหน้าทุกตัวโดยผีฝรั่งและผีไทยคอยป้อนให้กิน

หลังจากนั้น รักษาการ ผอ. สวนสัตว์สงขลาผีฝรั่งก็นำฟักทองมาจัดทำเป็นรูปผีปีศาจและเจาะรูใส่อาหารให้เมียร์แคทได้ค้นหาก่อนกิน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ การยืดเวลาการกินอาหารของสัตว์ ทำให้สัตว์ผ่อนคลายมีความสุขและได้ออกกำลังกาย รวมทั้งกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวกับจุดถ่ายภาพกระทงขนาดใหญ่ ขบวนผีไทย เกมส์ถามตอบรับรางวัล มาสคอตหรรษา การแสดงความสามารถของสัตว์ ชมสัตว์ป่านานาชนิดและบริการอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย.นี้

“ฮาโลวีนนี้!!!มากระตุกต่อมความกลัว ตื่นเต้นแบบเบา ๆ ที่สวนสัตว์สงขลา พบกับสัตว์ป่าทั้งในและต่างประเทศเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 17:30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ”

วันฮาโลวีน (Halloween) เป็นงานฉลองในคืนวันที่ 31 ตุลาคม เด็ก ๆ จะแต่งกายเป็นภูตผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปงานฉลอง มีการประดับประดาแสงไฟ และที่สำคัญคือแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟ เรียกว่า แจ๊ก-โอ”-แลนเทิร์น (jack-o”-lantern) การฉลองวันฮาโลวีน นิยมจัดกันในสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา และยังมีในออสเตรเลีย กับนิวซีแลนด์ด้วย รวมถึงประเทศไทยด้วยที่นิยมจัดงานวันฮาโลวีนเพื่อความสนุกสนาน

 

รักษาการผอ. สวนสัตว์สงขลา นำเจ้าหน้าที่แปลงร่างเป็นผีฝรั่งและผีไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยววันฮาโลวีนและวันลอยกระทง รักษาการผอ. สวนสัตว์สงขลา นำเจ้าหน้าที่แปลงร่างเป็นผีฝรั่งและผีไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยววันฮาโลวีนและวันลอยกระทง รักษาการผอ. สวนสัตว์สงขลา นำเจ้าหน้าที่แปลงร่างเป็นผีฝรั่งและผีไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยววันฮาโลวีนและวันลอยกระทง รักษาการผอ. สวนสัตว์สงขลา นำเจ้าหน้าที่แปลงร่างเป็นผีฝรั่งและผีไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยววันฮาโลวีนและวันลอยกระทง รักษาการผอ. สวนสัตว์สงขลา นำเจ้าหน้าที่แปลงร่างเป็นผีฝรั่งและผีไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยววันฮาโลวีนและวันลอยกระทง รักษาการผอ. สวนสัตว์สงขลา นำเจ้าหน้าที่แปลงร่างเป็นผีฝรั่งและผีไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยววันฮาโลวีนและวันลอยกระทง

อ้างอิง :สวนสัตว์สงขลา / สวท.สงขลา

Next Post

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

Sat Oct 31 , 2020
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 พฤศจิกายน 2563 และ 1 มกราคม 2564-30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน 1.มีสัญชาติไทย 2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามทะเบียนบ้านและที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ 3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป พ.ศ.2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505) 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง) ทั้งนี้ ขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ทเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ต้องการทราบรายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร.0-7430-2555 ต่อ 332 HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565