อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 19 พฤษภาคม 2563

19 5 HATYAITODAY

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 19 พฤษภาคม 2563

  ตอนนี้พื้นที่ภาคใต้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงติดตามกันแบบเรียลไทม์

สรุปรายละเอียดจังหวัดต่างๆที่พบผู้ติดเชื้อโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • จังหวัด ภูเก็ต 225 คน
 • จังหวัด ปัตตานี 91 คน
 • จังหวัด ยะลา 134 คน
 • จังหวัด สงขลา 128 คน
 • จังหวัด สุราษฏธานี 18 คน (ติดเชื้อสะสม 18 คน รักษาหายกลับบ้านแล้วทั้ง 18 คน)
 • จังหวัด นราธิวาส 40 คน
 • จังหวัด กระบี่ 20 คน
 • จังหวัด พัทลุง 14 คน ( ติดเชื้อสะสม 14 คน รักษาหายกลับบ้านทั้งหมด 14 คน)
 • จังหวัด นครศรีธรรมราช 12 คน ( ติดเชื้อสะสม 12 คน รักษาหายกลับบ้านทั้งหมด 12 คน)
 • จังหวัด ชุมพร 21 คน
 • จังหวัด ตรัง 7 คน ( ติดเชื้อสะสม 7 คน รักษาหายกลับบ้านหมดทั้ง 7 คน)
 • จังหวัด สตูล 18 คน (ไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ใช้พื้นที่จังหวัดสตูล เป็น รพ.สนามและสถานที่กักตัวกลุ่มดาวะห์จากอินโดนีเซีย จำนวน 18 คน รักษาหายกลับแล้วทั้งหมด)
 • จังหวัดพังงา 2 คน (ติดเชื้อสะสม 2 คน รักษาหายกลับบ้านหมดทั้ง 2 คน)

*ติดเชื้อสะสม ทั้งหมด 728 คน  เสียชีวิต 10 คน *
** จังหวัดที่ปลอดเชื้อ  จังหวัดระนอง**

โควิดใต้ copy19 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องฟรี!ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563

Tue May 19 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องฟรี!ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องฟรีให้แก่คนเร่ร่อน คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1,500 ราย บริเวณภายในสนามกีฬากลาง “จิระนคร” ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 12.00 น. หาดใหญ่ หลังเปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือกรณีมอบอาหารกล่อง แก่คนเร่ร่อน หรือ คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 12 พ.ค.63 เป็นตันไป ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ความสนใจและเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ ! ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้นำคูปองมารับอาหารกล่องด้วยทุกครั้ง ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563 **สำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน “รับอาหารกล่อง” ให้มาลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าโรงยิมเนเซียมสนามกีฬา […]
เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องฟรี!ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563