จุรินทร์จับมือนิพนธ์ อนุมัติแผนงบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท เตรียมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้เข้มแข็ง

จุรินทร์จับมือนิพนธ์ อนุมัติแผนงบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท เตรียมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้เข้มแข็ง

เมื่อวานนี้ 21/1/64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย ได้พิจารณาแผนงบประมาณการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ที่อาคารรัฐสภ

S 23052323 1 HATYAITODAY

โดยวางหลักในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฐาน การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดความเข้มแข็งจากระดับล่าง ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ซึ่งมีมติเห็นชอบ ประกอบด้วย

1.แผนงานโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการภาคใต้และแผนปฏิบัติภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ของภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

3.ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ)

12993 HATYAITODAY

ทั้งนี้ ในส่วนแผนงานของการอนุมัติแผนในที่ประชุมนั้น มีการอนุมัติโครงการทั้งสิ้น 650 โครงการ งบประมาณจำนวนกว่า 19,807.08 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมด ที่ประชุมได้กลั่นกรองเห็นชอบเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ).ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย

Next Post

โควิดทำพิษนักท่องเที่ยวน้อย สงขลาอควาเรียม "หยุด" ให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Fri Jan 22 , 2021
โควิดทำพิษนักท่องเที่ยวน้อย สงขลาอควาเรียม “หยุด” ให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จากเมื่อช่วงต้นปีที่ 2563 โรคระบาดโควิด-19 ได้แพร่ระบาดรุนแรง ส่งผลให้ทางสงขลาอควาเรียม ต้องปิดให้บริการชั่วคราวในครั้งแรก เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 นั้น ภายหลังได้เปิดทำการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 63 ที่ผ่านมา เป็นการเปิดให้ท่องเที่ยวแบบ New Normal ซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสงขลาอควาเรียม ลดน้อยลงมาก ยิ่งเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบซ้ำหนักยิ่งขึ้นทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงมากๆ ผู้บริหารจึงต้องตัดสินใจสั่งนโยบายปิดอควาเลี่ยมสงขลาอีกครั้งเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางหน้าแฟนเพจ สงขลาอควาเรียม ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมส่งใจไปถึงเหล่าบรรดาสัตว์น้ำในอควาเลี่ยม ไว้พบกันใหม่ในเร็ววัน จงการ์ดอย่าตก HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สงขลาอควาเรียม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
โควิดทำพิษนักท่องเที่ยวน้อย สงขลาอควาเรียม "หยุด" ให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง