เสร็จแล้ว Street Art จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา จ.สงขลา

เสร็จแล้ว Street Art จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63 ที่ผ่านมาเวลา 16:30 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานส่งมอบภาพ Street Art ตามกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความภาคภูมิใจ สำนึกรักษ์ถิ่นเกิด ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งการใช้ศิลปะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนที่รักงานศิลปะได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถ โดยมีนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพา นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ คณะศิลปินเครือข่ายอิสระภาคใต้ ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสร็จแล้ว Street Art จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา จ.สงขลา
โดยการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวด ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความสำคัญในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่และศิลปินจิตอาสาได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของอำเภอเทพา สู่งานศิลปะบนฝาผนังและวัสดุต่าง ๆ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเทพาไปสู่สายตาบุคคลภายนอก และในช่วงระยะเวลา 4 วัน คณะศิลปินและเยาวชนสามารถรังสรรค์ผลงานได้ถึง 11 ชิ้นงาน โดยในอนาคตอำเภอเทพาจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชื่นชมผลงาน ซึ่งถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความคงทน และเป็นการเปิดมิติใหม่ของการประชาสัมพันธ์
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การอบรมเทคนิคการเขียนภาพ Street Art และการฝึกภาคปฏิบัติ การเขียนภาพ Street Art บนฝาผนัง และวัตถุอื่น ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะเวลา 4 วัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 11 ชิ้น ซึ่งจะเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา
 เสร็จแล้ว Street Art จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา จ.สงขลา
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ความมั่นคงของจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาจึงได้เลือกอำเภอเทพาเป็นพื้นที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอเทพา นายกเทศมนตรีตำบลเทพา ผู้บริหารสถานศึกษา ชาวอำเภอเทพาเป็นอย่างดี และที่สำคัญนั้นคือคณะศิลปินเครือข่ายอิสระภาคใต้
 เสร็จแล้ว Street Art จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา จ.สงขลา
เสร็จแล้ว Street Art จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา จ.สงขลา
 เสร็จแล้ว Street Art จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา จ.สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672

Tue Jul 21 , 2020
โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672        หลังจากมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผ่านทวิตเตอร์ โดยระบุว่า “บางโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับราคาที่พักเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่นปกติคืนละ 500-600 บาท แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการกลับเพิ่มเป็น 1,200 บาท แม้ตามโครงการประชาชนจะจ่ายเพียง 60% แต่ก็เท่ากับจ่ายราคาปกติของโรงแรม ทำให้ส่วนต่าง 40% ที่เหลือ โรงแรมได้เงินจากรัฐบาลไปฟรี ๆ” นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ออกมากล่าวว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” แล้วได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาที่พักก่อนการตัดสินใจจองที่พักทั้งกับโรงแรม/โฮมสเตย์ผ่านระบบของผู้ประกอบการโดยตรงหรือ เลือกใช้บริการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีมาตรการที่รัดกุมในการรองรับ โดยมีการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ ราคาห้องพักที่เสนอขายต้องไม่สูงกว่า ราคาที่ผู้ประกอบการเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พักและการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) ซึ่งถ้าหากประชาชนพบว่าราคาที่พักสูงเกินจริง สามารถร้องเรียนได้โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือ […]
โรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักเกินจริง หากประชาชนพบเห็นโปรดโทรแจ้ง 1672