สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” อำเภอเทพา

สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”

เทพา

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 ที่ผ่านมานายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 บริเวณลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  โดยมีนายอำเภอเทพา นายกเทศมนตรีตำบลเทพา พร้อมด้วย คณะศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และคณะ ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา กล่าวว่า ในนามกรมประชาสัมพันธ์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับอำเภอเทพา และคณะศิลปินจิตอาสา จัดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 นับเป็นกิจกรมที่สำคัญในการที่จะให้ชาวเทพา และคณะศิลปิน ได้ร่วมกันผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพ Street Art ซึ่งสามารถสะท้อนสิ่งที่ดีงามของอำเภอเทพาไปสู่สายตาของคนภายนอกอีกรูปแบบหนึ่ง “อำเภอเทพา” เป็นอีกพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ที่มีวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่นำสนใจอย่างหลากหลาย ทั้งภูเขา ทะเล และมีเรื่องราวที่เล่าขานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ที่สำคัญในอดีตที่นี่ยังเป็นศูนย์การการคมนาคมทางรถไฟก่อนจะลงไปสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สงขลา
“อำเภอเทพา” จึงเปรียบเสมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดเชื่อมต่อเรื่องราวของภาคใต้ตอนล่างไปสู่พื้นที่อื่น ซึ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเล่าผ่านปลายพู่กันให้บุคคลภายนอกได้รับทราบได้เป็นอย่างดี
ในนามกรมประชาสัมพันธ์ หวังว่าภาพ Street Art จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เล่าเรื่องดี ๆ ของเทพาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทางด้าน นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” โดยการวาดภาพ Street Art ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ที่ดีงามในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และการสร้างความภาคภูมิใจ ความรักถิ่นเกิดให้แก่ประชาชนให้แก่เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับอำเภอเทพา เทศบาลตำบลเทพา และสถานศึกษา ในพื้นที่อำภอเทพา จังหวัดสงขลา รวมทั้งศิลปินจิตอาสาทั่วภาคใต้ โดยได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานวัฒนธรรมอำภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมหลักการวาดภาพ Street Art การฝึกภาคปฏิบัติวาดภาพบนฝาผนังในเขตเทศบาลตำบลเทพา และการเชิญช่างภาพมาร่วมเผยแพร่ภาพผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าว จะบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในรูปแบบภาพ Street Art ซึ่งจะสะท้อนสิ่งที่สวยงามของอำภอเทพาไปสู่สายตาประชาชน และ เป็นสื่อที่มีความคงทนถาวร อีกทั้งยังเป็นเป็นการเปิดมิติแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเทพาแห่งใหม่ในรูปแบบงานศิลปะที่ผ่านการรังสรรค์จากชาวเทพา และกลุ่มศิลปินจิตอาสาที่มีชื่อเสียงของประเทศ
สงขลา

สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

ประชาชนคนไทยวางใจ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยัน นักการทูตต่างประเทศ ไม่ใช่ VIP ทุกคน

Sun Jul 19 , 2020
ประชาชนคนไทยวางใจ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยัน นักการทูตต่างประเทศ ไม่ใช่ VIP ทุกคน นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยเพิ่มเติมถึงกรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักการทูตตะวันตก เพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่สามารถเข้าที่พักย่านสุขุมวิทได้ ว่า นักการทูตเป็นกลุ่มบุคคล ที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยยืนยันว่า ไม่ใช่กลุ่ม VIP เนื่องจาก แม้จะได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะตัวแทนทางการทูตและผู้แทนของรัฐ แต่ก็มีหน้าที่ที่ต้องเคารพกฎระเบียบของประเทศเจ้าบ้าน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย ตามแนวทางคำสั่งของ ศบค. ฉบับที่ 7/2563 ซึ่งเป็นมาตรการปัจจุบัน ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ และย้ำว่านักการทูตประเทศตะวันตกรายนี้ ได้ปฏิบัติตามกรอบระเบียบของ ศบค. แต่เพื่อสร้างความมั่นใจ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไทย ในการพยายามควบคุมโรค และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทบทวนมาตรการให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่ออนุมัติให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยในช่วงรอยต่อนี้ จะเน้นย้ำและทำความเข้าใจกับคณะทูตเป็นระยะ ทั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่เกิดกรณีบุตรสาวนักการทูตจากประเทศในแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01