ผู้ว่าฯ สงขลาติดตามดูแล น.ศ.ไทย กลับจากปากีสถานอย่างใกล้ชิด

ผู้ว่าฯ สงขลาติดตามดูแล น.ศ.ไทย กลับจากปากีสถานอย่างใกล้ชิด

ผู้ว่าฯ สงขลาติดตามดูแล น.ศ.ไทย กลับจากปากีสถานอย่างใกล้ชิด

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เผยว่า ในตอนนี้ได้ทำการติดตามดูแลนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากปากีสถาน 20 คน  ที่เดินทางด้วยสายการบินเช่าเหมาลำ โดยสายการบินไทย จำนวน 237 คน ได้เดินทางถึงจังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ในตอนนี้เบื้องต้นยังไม่พบว่านักศึกษาคนใดมีไข้สูง จึงได้ให้เด็กนักศึกษากลับไปกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ใน 7 อำเภอ

ประกอบด้วย (อ.เทพา , อ.สะบ้าย้อย , อ.นาทวี , อ.สะเดา , อ.รัตภูมิ , อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่) ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ให้คำแนะนำ และให้ปฏิบัติตามคำสั่งการกักดูอาการจากแพทย์ เพื่อกลับไปพบครอบครัวเมื่อครบกำหนด ทั้งการพักอยู่บ้านจนกว่าจะครบ 14 วัน

เลี่ยงการสัมผัส , ควรสวมหน้ากากอนามัย , ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ , รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น , ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น , ควรเว้นระยะห่าง หรืออยู่ห่างจากคนในบ้าน หรือคนในครอบครัวประมาณ 1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน , หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ , สมาชิกทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุดเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ , ห้ามอยู่ใกล้เด็กรวมถึงไม่ควรเข้าไปกอดเด็กๆ ไม่ว่าเด็กจะเป็นลูกหรือหลาน เพราะอาจจะเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อโรคไปสู่ตัวเด็กได้ , ควรทำความสะอาดห้องรับแขก ห้องน้ำ หรือห้องที่คนในบ้านมีการใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ พื้น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ เป็นต้น และการเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกภายในบ้าน

ทั้งนี้จะมีคนไทยเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียที่ผ่านด่านสะเดา ประมาณ 300 คน ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ก็เตรียมความพร้อมในด้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตม. ฝ่ายปกครอง ได้มีการเตรียมสถานที่แยกโซนคัดกรอง และลงทะเบียนแจ้งภูมิลำเนา หรือที่พัก พร้อมให้สังเกตอาการ 14 วัน  และยังมีการแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล พร้อมแนะนำให้คนไทยทุกคนปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างข้อมูลจาก : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

หยุดเดินรถโดยสาร4จังหวัดภาคใต้

Tue Mar 31 , 2020
    กรมการขนส่งทางบกมีประกาศสั่ง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนากำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติผู้ติดเชื้อในไทยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งมีมาตราการต่างๆออกมา ทำให้ประชาชนแห่กันกลับภูมิลำเนา ซึ่งในขณะนี้ในโซนจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและได้ออกคำสั่งหรือประกาศให้ระงับการเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแล้ว กรมการขนส่งทางบกจึงออกคำสั่ง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดหรือกรมการขนส่งทางบก  เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง สำหรับเส้นทางที่ต้องระงับ ประกอบด้วย เส้นทางเดินรถหมวด […]
หยุดเดินรถโดยสาร4จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต