หยุดเดินรถโดยสาร4จังหวัดภาคใต้

หยุดเดินรถโดยสาร4จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต

   

กรมการขนส่งทางบกมีประกาศสั่ง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนากำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติผู้ติดเชื้อในไทยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งมีมาตราการต่างๆออกมา ทำให้ประชาชนแห่กันกลับภูมิลำเนา ซึ่งในขณะนี้ในโซนจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและได้ออกคำสั่งหรือประกาศให้ระงับการเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแล้ว กรมการขนส่งทางบกจึงออกคำสั่ง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดหรือกรมการขนส่งทางบก  เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง สำหรับเส้นทางที่ต้องระงับ ประกอบด้วย เส้นทางเดินรถหมวด 2 (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) รวมถึงรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่มีต้นทางหรือปลายทาง หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่สำรองการเดินทางไว้แล้วให้ติดต่อบริษัทผู้ประกอบการขนส่งผู้ให้บริการโดยตรง

     อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการรถโดยสารในเส้นทางอื่นๆ ยังคงให้บริการได้ตามปกติ  โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และผู้โดยสารต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: กรมขนส่งทางบก

Next Post

หน้ากากอนามัยกว่าจะถึง ภาครัฐแต่ละจังหวัด ต้องผ่านอะไรบ้าง ? ย้ำไม่ได้แจก ปชช.

Tue Mar 31 , 2020
ศบค.ปรับแผนกระจายหน้ากากอนามัย 2.3 ล้านชิ้น เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ทำแผนการจ่ายหน้ากากอนามัยใหม่ ตอนนี้มีโรงงานที่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ทั้งหมด 11 โรงงาน ต่อวันสามารถผลิตได้ถึง 2 แสน 3 ล้านชิ้น โดยประมาณ ตอนนี้มีแผนการจ่ายหน้ากากอนามัยใหม่ที่สามารถเช็คได้วันต่อวัน ซึ่งจะใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ที่ใช้ขนส่งหน้ากากสีฟ้าส่งไปยังจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่จะรับหน้ากากอนามัยไป 2 หน่วยงานคือ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข มีโควต้าหน้ากากอนามัย  1 ล้าน 3 แสนชิ้น จะตรงไปตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดผ่านจังหวัดไหนแวะจังหวัดนั้น  เพื่อที่จะทำการจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล  โดยการทำแผนการจ่ายเป็นรายจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มีโควต้าหน้ากากอนามัย  1 ล้านชิ้น จะส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ […]
แมส