เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือ สงขลานครินทร์จัดงาน “Eat Pray Love @ Hatyai” ในวันที่ 8-9 มกราคม 2564 นี้     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  กำหนดจัดงานกินไหว้เที่ยว Eat Pray Love @ Hat Yai ในวันที่  8-9 มกราคม 2564 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของนครหาดใหญ่สู่สาธารณชน  โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย อาหารมงคล มงคลแห่งศรัทธา เทศกาลมงคล และวิถีมงคล มีการแสดงแสงสีเสียง ยิงแสงเลเซอร์เล่าขานประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ เป็นครั้งแรก พร้อมการออกร้านจาก 50 ผู้ประกอบการ และการออกบูธ […]

ผ้าบาติกสงขลาสินค้า OTOP อัตลักษณ์โชว์ลวดลายเด่นสะดุดตาของจังหวัดสงขลา     วิถีแนวคิดการปรับตัวของสินค้า OTOP ผ้าบาติกสงขลา ที่ถ่ายทอดลวดลายเอกลักษณ์แปลกใหม่สะดุดตา เข้าถึงกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ในปัจจุบันก้าวทันโลกแฟชั่น ซึ่งร้านหนึ่งที่อยู่คู่ชาวสงขลามานาน คือ ร้านสงขลาบาติก โดยเมื่อพูดถึงผ้าบาติกมักนึกถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเอกลักษณ์ทางผืนผ้าที่โดดเด่น ด้วยลวดลายสีสันและเรื่องราวบรรยากาศของชายทะเล หากจะกล่าวถึงจุดเริ่มแรกของการทำบาติกในประเทศไทยนั้น เริ่มมาจากการทำผ้าบาติกลายพิมพ์เทียนมาก่อน  ในยุคแรกใช้วิธีแกะสลักลวดลายบนมันเทศและมันสำปะหลังมาทำ เป็นแม่พิมพ์ต่อมาได้ใช้แม่พิมพ์โลหะที่ผลิตในรัฐกลันตันที่ประเทศมาเลเซีย  ดังนั้นลายผ้ายุคแรกจึงมีลักษณะศิลปะแบบมาเลเซีย ต่อมาในปลายปี ๒๕๒๓ ได้เริ่มมีการทำผ้าบาติกลายเขียนระบายสี (PaintingBatik) ซึ่งเป็นผ้าติกที่เขียนลายเทียนด้วยจันติ้ง (Canting) ระบายสีลวดลายบนผืนผ้าทั้งผืนด้วยพู่กันโดยไม่มีการย้อมสีนั้นเอง จุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่มีการตอบรับดีมาจนถึงวันนี้ คุณสุรศักดิ์ ศิริโวหาร หรือที่รู้จักกันดีในหมู่ลูกค้าชื่อ “คุณปุ๊” เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์มาจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศิลปะศาสตร์ คบ.คณะครุศาสตร์ เรียนจบแล้วก็เป็นอาจารย์ ก่อนที่จะลาออกมาเปิดร้าน ทำธุรกิจผ้าบาติกเต็มตัว สำหรับการกล่าวถึงร้าน “สงขลา บาติก” เปิดมานานกว่า 20 ปีแล้ว มีเครื่องหมายการค้าที่ได้มาตรฐานความถูกต้องและมีคุณภาพ มี Brand สินค้าเป็นของตัวเอง ทำให้สินค้าดูมีคุณภาพและยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลา […]