เร่งปรับภูมิทัศนบริเวณเชิงเขาตังกวนสงขลา ได้รับผลกระทบจากดินโคลนสไลด์

เร่งปรับภูมิทัศนบริเวณเชิงเขาตังกวนสงขลา ได้รับผลกระทบจากดินโคลนสไลด

วันที่ 25 ม.ค. 66 นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นำกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา สำนักช่าง พร้อมเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาบริเวณเชิงเขาตังกวน ซึ่งได้รับผลกระทบจากดินโคลนสไลด์ พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเขาน้อย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน สร้างสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี โดยรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้มอบนโยบายให้มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งให้มีการปรับภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นครสงขลาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน ตาม#นโยบายสะอาด (CLEAN)

1674617486607
1674617471938
1674617458670
1674617446871
1674617433239
1674617495574

อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

ครม. เห็นชอบ ช่วยค่าไฟฟ้าประชาชน 4 เดือน (มกราคม - เมษายน 2566) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300

Wed Jan 25 , 2023
ครม. เห็นชอบ ช่วยค่าไฟฟ้าประชาชน 4 เดือน (มกราคม – เมษายน 2566) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 วันที่ 25 ม.ค. 66 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงอยู่ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท เป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2566 สำหรับ – ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของ กฟน. และกฟภ. – ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ.  – ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ   โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้  -ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย– […]
ปกข่าว 01