12 มิ.ย.63 นี้ เดินชิมกินบุฟเฟ่ต์อร่อย 50 เมนูฟรี สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ จ.สงขลา

12 มิ.ย.63 นี้ เดินชิมกินบุฟเฟ่ต์อร่อย 50 เมนูฟรี สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ จ.สงขลา

เนื่องจากสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม “เดินชิมกินฟรีบุฟเฟ่ต์อร่อย 50 เมนู” เพื่อแบ่งปันให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ร่วมรับประทานอาหารฟรี ท่ามกลางมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ซึ่งกิจกรรมกำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย.63 เวลา 16.00-18.00 น.

นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั่วโลกอยู่ในขณะนี้รวมทั้งประเทศไทย ทำให้มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับสมาคมฯ ชมรมเครือข่ายพันธมิตร ชมรมอาหารอร่อย 100 ร้าน ผู้ประกอบการอาหารวอร์คกิ้งสตรีท จัดกิจกรรม “เดินชิมกินฟรีบุฟเฟ่ต์อร่อย 50 เมนู” กินให้หรอย กินให้อิ่ม กินที่นี่

จุดประสงค์ของการจัดทำโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันให้ประชาชนได้ร่วมรับประทานอาหารอร่อย ๆ ฟรีในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือผู้ที่มาร่วมกิจกรรมสามารถรับประทานอาหารได้ในบริเวณงานเท่านั้น งดนำกลับบ้าน และขอปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และเว้นระยะห่างก่อนเข้าร่วมงาน

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

 

Next Post

ครม. งดเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

Wed Jun 10 , 2020
ครม. งดเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564      ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 ตามร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สืบเนื่องจากการประกาศพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าพักภายในโรงแรม กระทรวงมหาดไทย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. …. โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563- 30 มิถุนายน 2564 […]
ครม. งดเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564