นายกฯ เตรียมเห็นชอบบรรจุเพิ่มข้าราชการ สธ. 45,684 ตำแหน่ง สู้ภัยโควิด-19

นายกฯ เตรียมเห็นชอบบรรจุเพิ่มข้าราชการ สธ. 45,684 ตำแหน่ง สู้ภัยโควิด-19
นายกฯ เตรียมเห็นชอบบรรจุเพิ่มข้าราชการ สธ. 45,684 ตำแหน่ง สู้ภัยโควิด-19

นายกฯ เตรียมเห็นชอบบรรจุเพิ่มข้าราชการ สธ. 45,684 ตำแหน่ง สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 3 เมษายน 2563 (วันนี้) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการบรรจุข้าราชการเพิ่มเติม จำนวน 45,684 คน แก่พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานการณ์การระบาดโรคโควิด – 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เป็นการปรับสถานะให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีทักษะ ความชำนาญ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่สามารถทดแทนด้วยเครื่องจักรได้ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ รักษาไว้ให้อยู่ในระบบ เพราะการเป็นข้าราชการทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ทดแทนทางเลือกที่จะไปทำงานในภาคส่วนอื่น โดยครม.มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข หารือกับ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) และสำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) และทำเรื่องเสนอครม. ให้อนุมัติอีกครั้งในวันที่ 7 เมษายน 2563นี้ เพื่อนำสู่การปฏิบัติโดยเร็ว

“เมื่อเราผ่านพ้น COVID-19 นี้ไปได้ เราจะมีบุคลากรสาธารณสุขที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความพร้อม และศักยภาพในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ในอนาคตและที่สำคัญที่สุด เรากำลังสร้างฐานที่มั่นคงทางการสาธารณสุขที่พร้อมให้การดูแลสังคมผู้สูงอายุ และเป็นประเทศที่มีระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็งในลำดับต้นๆ ของโลก” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขใช้เงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาลในการจ้างงาน ซึ่งไม่มีความมั่นคง ทำให้มีการลาออกเมื่อมีข้อเสนอที่ดีกว่าจากภาคส่วนอื่นๆ ทั้งที่ต้นทุนในการฝึกฝนทักษะ ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนไว้ หากบุคลากรเหล่านี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจะสามารถนำเงินบำรุงโรงพยาบาลไปพัฒนาหน่วยบริการตามภารกิจหลักต่อไป

แน่นอนว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการบรรจุบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 45,684 ตำแหน่ง สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 จะนำเข้าครม.ในวันอังคารนี้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

Sat Apr 4 , 2020
ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 รุนแรงในประเทศไทยมากขึ้น การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติการแพร่ระบาดโดยเร็ว จึงต้องประกาศปิดการบินและทางอากาศยานขนส่ง โดยใช้อำนาจตามมาตรา 27 และ 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการการบินพลเรือนจึงมีคำสั่ง ดังนี้ 1. ห้ามอากาศยานขนส่งโดยสารทำการบินเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. 2.การอนุญาติการบินที่สำนักการบินอนุมัติออกให้ในช่วงเวลาระยะเวลาให้เป็นการยกเลิก 3. ข้อห้ามตามข้อ 1 ไม่รวมถึงอากาศยานดังนี้ 3.1 อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในทางทหาร 3.2 อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน 3.3 อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง 3.4 อากาศยานที่ทำการบินเพื่อขอความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้กระทบต่อโรคโควิด-19 3.5 อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา 3.6 อากาศยานขนส่งสินค้า 4. ให้ผู้โดยสารที่เดินทางก่อนประกาศบังคับใช้นี้ให้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ […]
ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว