บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง เริ่ม 9 มิถุนายน พร้อมเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง เริ่ม 9 มิถุนายน พร้อมเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง เริ่ม 9 มิถุนายน พร้อมเดินทางช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

         บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรถโดยสารจะจอดรับ-ส่ง ตามจุดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้เท่านั้น

  • สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย เส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – เกาะสมุย , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต , กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – ด่านนอก , กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – สตูล , กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – กระบี่ , กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – ชุมพร , กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – หลังสวน , กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – ด่านเจดีย์สามองค์ ,เส้นทางกรุงเทพฯ – ทับละมุ – พังงา (สายเก่า) , กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – โคกกลอย (สายเก่า) , กรุงเทพฯ – ภูเก็ต , กรุงเทพฯ –กระบี่ , กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – หัวไทร , กรุงเทพฯ – ตรัง , กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล , กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก , กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง , กรุงเทพฯ – สตูล , กรุงเทพฯ – เกาะสมุย , กรุงเทพฯ – ดอนสัก (ท่าเรือ) , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา , กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจองตั๋วรถ บขส. ล่วงหน้า 7 วัน ได้ที่ เว็บไซต์ www.transport.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว www.busticket.in.th , www.pns-allthai.com , www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven , ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์www.transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ Line@บขส.

ทั้งนี้ บขส. คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสาร พนักงาน โดยมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานบนรถโดยสาร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น ซึ่ง บขส. ได้เปลี่ยนแปลงจุดพักรับประทานอาหารตามเที่ยวเวลารถออก เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิด ร้านอาหารตามเวลาเคอร์ฟิวด้วย นอกจากนี้พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : บขส.

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เปิดแล้วพร้อมมาตราการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

Sat Jun 6 , 2020
ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เปิดแล้วพร้อมมาตราการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด     เมื่อวานนี้ (5/6/63) ซึ่งเป็นวันแรกที่เทศบาลนครสงขลา ได้ทดลองเปิดให้มีการจำหน่ายสินค้า หลังจากได้ปิดชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา มาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นเวลากว่า 2 เดือน    ภายหลังได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยก่อนจะมีการเปิดถนนคนเดิน เทศบาลนครสงขลา ได้จัดประชุมร้านค้าและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทดลองเปิดให้ถนนคนเดินให้พ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้าได้ดังเดิม           สำหรับมาตรการในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลนครสงขลา ได้กำหนดจุดเข้า-ออก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพนักงานอยู่ประจำจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้มีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สแกน QR code ไทยชนะ เพื่อเช็คอินก่อนเข้าไปภายในพื้นที่ตลาด และที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยและให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และในส่วนของการควบคุมร้านค้าและผู้ประกอบการ ได้เน้นย้ำต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา , สวมหมวกและถุงมือในการปรุงอาหาร, มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา จะมีการประเมินผลการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในถนนคนเดิน […]
ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เปิดแล้วพร้อมมาตราการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด