เช็คที่นี่ !! มาตรการเดินทางเข้า-ออก 5 จังหวัด ( สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี )

เช็คที่นี่ !! มาตรการเดินทางเข้า-ออก 5 จังหวัด ( สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี )

จังหวัดสงขลา 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สำหรับการเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ การเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า พัสดุ ไปรษณีย์ภัณฑ์  ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 64

 

คำสั่งและประกาศ บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ประกาศตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 14/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 64  จังหวัดที่กักตัว 14 วันภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ กรุงเทพ (เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางแค) ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม และจังหวัดที่ต้องกักตัวด้วยตนเอง 14 วัน กรุงเทพเขตอื่นๆ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และกาญจนบุรี 

จังหวัดพัทลุง 

มาตรการเข้าออกพื้นที่จังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เน้นย้ำผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูง ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ 3 เขต (เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางแค) สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี ให้ปฏิบัติตัว Self Quarantine ดังนี้ รายงานตัวต่อ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ลงทะเบียน Thai QM ลงทะเบียน “หมอชนะ” ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน

 

จังหวัดตรัง

คำสั่งจังหวัดตรังที่ 1534/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง

มาตรการเข้าออกจังหวัดตรัง ตามคำสั่ง 1534/2564 ณ วันที่ 9 เม.ย 64 พื้นที่ควบคุมสูง ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ 3 เขต (เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางแค) สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี ให้ปฏิบัติตัว Self Quarantine ดังนี้ รายงานตัวต่อ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ลงทะเบียน Thai QM ลงทะเบียน “หมอชนะ” ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน

 

จังหวัดสตูล

คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 710 /2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตน

มาตรการเข้า-ออกจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 714/2564 ผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูง ต้องรายงานตัวต่อ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.

 

จังหวัดยะลา

ยะลาประชุมประเมินสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด กำชับพื้นที่ชายแดน และการลับลอบเข้าเมืิองผิดกฎหมาย เตรียมยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้น

จังหวัดปัตตานี

คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 16 /2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พื้นที่ควบคุมสูง ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ 3 เขต (เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางแค) สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี ให้ปฏิบัติตัว Self Quarantine ดังนี้ รายงานตัวต่อ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ลงทะเบียน Thai QM ลงทะเบียน “หมอชนะ” ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน

 

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางศบค. เคาะปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ใน 41 จังหวัดเป็นเวลา 14 วัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคมีผลตั้งแต่ 10 เม.ย. 64 เป็นต้นไปส่วนกิจการอื่น เช่น ร้านอาหาร ดำเนินการตามปกติแต่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวด

ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยรวบรวมคำสั่ง/ประกาศจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับ covid กดที่ชื่อจังหวัดตรวจได้เลย http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/

1.ประกาศจังหวัด
2.มาตราการการเข้าออกจังหวัด
3.ข้อมูลสถานการณ์
4.ช่องทางติดต่อ
5.ข่าวการดำเนินการของจังหวัด หากจะเดินทางไปจังหวัดไหนควรศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง
อ้างอิง : ศบค.

Next Post

สงกรานต์วันแรก จ.สงขลา เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 10 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

อาทิตย์ เม.ย. 11 , 2021
สงกรานต์วันแรก จ.สงขลา เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ผู้บ […]