บทวิเคราะห์ Travel Bubble กับการปรับตัวการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

บทวิเคราะห์ Travel Bubble กับการปรับตัวการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
บทวิเคราะห์ Travel Bubble กับการปรับตัวการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

บทวิเคราะห์ Travel Bubble กับการปรับตัวการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

เมื่อกล่าวถึงผลกระทบในบางอุตสาหกรรม ที่เรียกได้ว่าสาหัสอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจากวิกฤตการณ์ โควิด-19 นั้นคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก ตั้งแต่ธุรกิจยักษ์ใหญ่ในวงการท่องเที่ยวจากที่เคยเรืองอำนาจ ก็ล่มสลายภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้น ซึ่งไม่นับธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับ SMEs ปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากการขาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เหมือนเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินการท่องเที่ยวของประเทศไทย จากช่วงปกติที่ไทยมีนักท่องเที่ยวกว่าหลัก 3 ล้านคนต่อเดือน กลายเป็น 0 ราย  เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่บริษัทท่องเที่ยวบางแห่ง จะต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่ได้มีแผนสำรอง เพื่อรองรับการเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

จุดท่องเที่ยวสำคัญของหาดใหญ่ที่ไม่วายก็โดนผลกระทบไปด้วย
จุดท่องเที่ยวสำคัญของหาดใหญ่ที่ไม่วายก็โดนผลกระทบไปด้วย

แน่นอนว่าหน่วยจากภาครัฐบาลได้หาแนวทางในการกอบกู้วิกฤตการณ์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ หลังจากการผ่อนปรนโดยมาตรการของรัฐบาลห้างร้านต่างๆเริ่มกลับมาเปิดตัวอีครั้ง ส่งผลให้ภาครัฐมีนโยบายการรวมพันธมิตรกลุ่มท่องเที่ยวขึ้นมา นั้นจึงเป็นที่มาของคำว่า Travel Bubble หากจะเป็นการนิยามด้วยความเข้าใจอย่างง่าย Travel Bubble คือการที่เราสามารถเดินทางท่องเที่ยว ไปยังประเทศพันธมิตร โดยที่ประเทศเหล่านั้นมีมาตราการความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม มีค่าสถิติของผู้ติดเชื้อในระดับที่น้อย โดยที่นักท่องเที่ยวที่ไปยังประเทศนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องทำ State Quarantine หรือกักตัวเพื่อรอดูอาการ 14 วัน เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มทั่วไป และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสามารถเดินทางเคลื่อนย้ายได้ ผลที่ตามมาจะทำให้โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิงโดยการควบคุมของรัฐ ทำให้ธุรกิจในภาคบริการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้

ย่านธุรกิจโรงแรม หนึ่งในแลนด์มาร์คเมืองหาดใหญ่
ย่านธุรกิจโรงแรม หนึ่งในแลนด์มาร์คเมืองหาดใหญ่

“เมื่อมองถึงภาคใต้จังหวัดสงขลาเรานั้น  Travel Bubble ต้องมองไปยังจุดไหน
ผ่านสามกลยุทธ์สำคัญที่จะให้การท่องเที่ยวบ้านเราฟื้นตัว”

ปรับเลนส์โฟกัสไปยัง นักท่องเที่ยวธุรกิจ และนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จะทำให้เกิดรายได้ทางตรงรายได้ อันเกิดจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงานประชุม หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ ในประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพและมีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3-4 เท่า ส่วนรายได้ทางอ้อมมาจากการลงทุน การจัดงานแสดงต่างๆ นอกจากนี้การจัดงานไมซ์ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศอีกจำนวนมาก 

องค์ประกอบของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม MICE
องค์ประกอบของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม MICE

สร้างหลักแนวคิด 5A ในแบบ New Normal ให้มีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าองค์ประกอบของ 5A นั้น ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (Amenities) ที่พัก (Accommodation) และกิจกรรมต่างๆ (Activities) แต่ในยุคของการท่องเที่ยวปัจจุบันที่นักเที่ยวมีการปรับพฤติกรรมในรูปแบบใหม่ ฉะนั้นหลัก 5A ที่จะนำมาวัดประสิทธิภาพของการท่องเที่ยวนั้นย่อมต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน  อาทิ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการการันตีได้ว่ามีระบบ หรือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัย การป้องกันโรคติดต่อให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่พักและกิจกรรมที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะสุขบ้านเรา ในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนอาจทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับเพื่อรองรับถึง New Normal ใหม่จากการท่องเที่ยว

 

หลักแนวคิด 5A สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักแนวคิด 5A สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เมื่อแนววิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การใส่ใจสุขภาพย่อมมากขึ้น การท่องเชิงสุขภาพจึงเป็นคำตอบ!! โอกาสของไทยในตอนนี้คือการท่องเที่ยวต้องเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพเข้าไป ผนวกโรงแรม 5 ดาวกับโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน มีหมอ พยาบาล พร้อมให้บริการทางสาธารณสุขกับนักท่องเที่ยวที่มาไทย รับประกันความปลอดภัยที่ทันสมัย มีความเข้มงวด นี่คือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่แท้จริง นี่คำพูดของ เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของเครือธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ ที่เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพพอในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง Wellness หรือการท่องเที่ยวที่อาศัยจุดขายเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสร้างความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ มีการผนวกกิจกรรมด้านสุขภาพเข้ามารวมอยู่ในการท่องเที่ยวนั้นด้วย เช่น โยคะ สปา อาหารเพื่อสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ เมื่อมองมาในจังหวัดสงขลาบ้านเรานั้น เรียกได้ว่า มีความพร้อมอย่างมากในการตอบรับการท่องเที่ยวแนวดังกล่าว ความพร้อมในด้านสถานบริการเพื่อความผ่อนคลาย สถานที่พยาบาลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ภูมิปัญญา ซึ่งการท่องเที่ยวสุขภาพสามารถเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้

แน่นอนว่าภายใต้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลเสียอย่างมากมายมหาศาลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบ้าน แม้จะเป็นอย่างนั้นหากผู้ประกอบการภาคใต้สามารถปรับตัวหาทางออกสร้างความร่วมมือกับรัฐบาล ในอนาคตเราจะกลับมาอยู่ในจุดผู้นำด้านการท่องเที่ยวอีกครั้ง ก็เป็นไปได้!!

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก :

    • ศูนย์ข้อมูล COVID-19
    • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
    • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

กาชาดสงขลาประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

Tue Jun 30 , 2020
กาชาดสงขลาประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”       เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1.มีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์ออกให้ระยะ 1 ปี 2.ยินดีให้ความร่วมมือกับศูนย์กับศูนย์พาร์กินสันในการประเมินอาการก้าวขาไม่ออก(ข้อมูลจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ) หลักฐานในการสมัครที่ยื่นพร้อมใบสมัคร 1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 2.ใบรับรองแพทย์ 3.หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาาใบเปลี่ยนชื่อตัวและสกุล ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดและจะรายงานให้สภากาชาดไทยพิจารณา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ​ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และ เพจ facebook เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งข้อมูลได้ที่ สภากาชาดจังหวัดสงขลา   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สภากาชาดไทย […]
กาชาดสงขลาประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”