กรมการจัดหางาน ยืนยันมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 50,000 อัตรา

กรมการจัดหางาน ยืนยันมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 50,000 อัตรา

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยต่อสถานการณ์การจ้างงาน โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานเฝ้าติดตาม พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับปัญหาการว่างงานของผู้ประกันตน ผู้จบการศึกษาใหม่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างขององค์กรของภาคธุรกิจต่างๆ

ซึ่งกรมการจัดหางานได้รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง รวม 55,093 อัตรา โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน แรงงานด้านการผลิต ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่นๆ ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ และพนักงานบัญชี ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.- ปวส. จนถึงปริญญาตรี

และในส่วนของจังหวัดสงขลา สามารถดูรายงานอัตราการว่างงานของจังหวัดได้ที่ https://www.doe.go.th/songkhla

ผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา หรือขอคำแนะนำในการประกอบอาชีพ รวมถึงติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) และทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ “เสิร์ฟงานด่วน” และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

Next Post

แพทย์เผยไม่กังวลใจ หากมีการเปิดเทอมชี้เด็กมีอัตราป่วยน้อย

Wed Jun 3 , 2020
แพทย์เผยไม่กังวลใจ หากมีการเปิดเทอมชี้เด็กมีอัตราป่วยน้อย             นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวการที่พบว่าเด็กเป็นกลุ่มที่มีอาการโรคคาวาซากิ และโควิด-19 ในเด็ก จะมีอาการป่วยน้อยกว่าร้อยละ 1 ทำให้มีความกังวลว่าการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เด็กจะกลายเป็นกลุ่มที่ป่วยไม่แสดงอาการและนำเชื้อกลับบ้านนั้น ทางกรมการแพทย์ ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย เตรียมมาตรการในการเฝ้าระวังตรวจสอบสถานการณ์โรคระบาดไว้พร้อมแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทั้งในกลุ่มเด็ก รวมถึงการนำเชื้อกลับบ้านด้วย ไม่เฉพาะโรคโควิด-19 แต่รวมถึงโรคอื่นๆ ที่พบบ่อยช่วงฤดูฝน อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆ     ด้าน พญ.วารุณี พรรรณพานิช วานเดอพิทพ์ แพทย์ผู้เชี่ยวขาญด้านโรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ขณะนี้กำลังมีการศึกษาว่าเหตุใดเด็กจึงมีโอกาสป่วยด้วยโรควิด-19 น้อยและเมื่อป่วยอาการรุนแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก รวมถึงอัตราตายแทบเป็น 0 ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันโรค ที่ปกติระบบเม็ดเลือดขาวและระบบน้ำเหลืองจะพัฒนาสูงสุดช่วงอายุ 6 ปี และเด็กส่วนใหญ่ไม่มีโรคอื่นร่วม ไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่มีหลายโรคร่วม หรือบางรายแข็งแรงเกินจนภูมิคุ้มกันตอบสนองมากเกินกว่าเหตุ ซึ่งยังต้องศึกษาหาคำตอบต่อไป HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
แพทย์เผยไม่กังวลใจ หากมีการเปิดเทอมชี้เด็กมีอัตราป่วยน้อย