เปิดแล้ว!! เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Vietjet Air พร้อมให้บริการชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงแล้ววันนี้

เปิดแล้ว!! เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Vietjet Air พร้อมให้บริการชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงแล้ววันนี้
เปิดแล้ว!! เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Vietjet Air พร้อมให้บริการชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงแล้ววันนี้

เปิดแล้ว!! เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Vietjet Air พร้อมให้บริการชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงแล้ววันนี้

วันนี้ 17 กรกฎาคม 2563 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่สายการบิน ผู้แทนส่วนงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Vietjet Air

จากการแถลงข่าวเกี่ยวกับเส้นทางบินโดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งสายการบิน Thai Vietjet Air ทำการบินประจำฤดูร้อน 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ด้วยอากาศยานแบบ A320,A321-200 เที่ยวบิน VZ320/321 เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ เวลา 08.25/08.55 น. ทำการบินทุกวัน และเที่ยวบิน VZ322/323 เวลา 16.50/17.20 น. (สัปดาห์ละ 6 เที่ยวบิน/เฉพาะวันพุธ,วันศุกร์,วันอาทิตย์)

เครื่องบิน Airbus A320 โดยสายการบินเวียตเจ็ท
เครื่องบิน Airbus A320 โดยสายการบินเวียตเจ็ท

ในการต้อนรับท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้นำรถดับเพลิงฉีดอุโมงค์ม่านน้ำขณะอากาศยานเข้าหลุมจอดและมอบช่อดอกไม้พร้อมของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารรวมถึงนักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

สายการบินเวียตเจ็ท จัดอยู่ในหมวดของเป็นสายการบินราคาประหยัด (Low Cost Carrier)  โดยเสนอสินค้าในราคาที่ต่ำ เพื่อแข่งขันกับสายการบินรูปแบบเดิม โดยเน้นที่คุณภาพ การให้บริการด้วยความเป็นมิตร รวมถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่าง และต้องแน่ใจว่าตอบสนองความต้องการเรื่องความปลอดภัย

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : Hatyai International Airport – HDY

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา

Fri Jul 17 , 2020
คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา         ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อว่า “GECC” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับการพัฒนา คุณภาพของงานบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น          วันนี้(17/07/63) คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นำโดย นายวชิระ เพ่งผล ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน(GECC) ลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา ที่ทางหน่วยงานได้ทำการยื่นเรื่องขอสมัครนำจุดบริการประชาชน เข้ารับการประเมิน สำหรับการลงพื้นที่ตรวจ  การประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสงขลา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในการตรวจประเมิน เป็นไปตามหลักที่กำหนด […]
คณะประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการลงพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลา