เทศบาลสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชน-เยาวชน อย่าขีดเขียน บนผนังและพื้นของสถานที่สาธารณะ

เทศบาลสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชน-เยาวชน อย่าขีดเขียน บนผนังและพื้นของสถานที่สาธารณะ

  เมื่อวันที่ 14/9/63 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรษณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้ลงพื้นที่เดินเยี่ยมชมท่าน้ำพุทธรักษา ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของตลาดสันติสุขซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ เทศบาลนครสงขลาได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่แห่งนี้ จึงมีโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งนันทนาการแห่งใหม่ของเมืองสงขลา

โดยชื่อท่าน้ำพุทธรักษา นั้นมาจาก ชื่อป้อมประตูเมืองสงขลาในสมัยโบราณ มีพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลา ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพความสวยงามของทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้เทศบาลสงขลาได้จัดพื้นที่ให้ลานกว้าง ภาพวาดบนกำแพงที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ่อยางในอดีต ปรับภูมิทัศน์ศาลาริมน้ำให้มีความสวยงาม ทุกวันช่วงเย็นจะมีประชาชนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ถึงเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองสงขลา ที่สามารถไปสัมผัสสุนทรียภาพอันงดงามยามพระอาทิตย์ตกริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามลี8 บริเวณด้านข้างไปรษณีย์

เทศบาลสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชน-เยาวชน อย่าขีดเขียน บนผนังและพื้นของสถานที่สาธารณะ

เทศบาลสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชน-เยาวชน อย่าขีดเขียน บนผนังและพื้นของสถานที่สาธารณะ

หลังจากที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้เดินสำรวจพบว่ามี ประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นบางคน ที่นิยม ฉีดสเปร์ย วาด เขียน ข้อความต่าง ๆ ตามกำแพงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตามกฏหมาย พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535 มาตรา 12 ได้กล่าวไว้ ‘ ห้ามมิให้ผู้ใด ขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือ รูปรอยใด ๆ ที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้    ทางนายกเทศมนตรีนครสงขลา จึงฝากประชาสัมพันธ์ ขอความกรุณา​ อยากมีพื้นที่รังสรรค์​งานศิลปะเทศบาลนครสงขลา​มีพื้นที่ให้ท่านแต่ไม่ใช่ตรงท่าน้ำสาธารณะแห่งนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อวาน 15/9/63 ทางเทศบาลนครสงขลา ได้ดำเนินการทาสีใหม่ทับภาพที่ไม่พึ่งประสงค์ออกไปโดยสำนัก​การช่าง​ ทน.สงขลา​ ระดมคนงานเข้าทาสีระเบียงศาลาท่าน้ำพุทธ​รัก​ษาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย  และขอให้ชาวสงขลาช่วยกันดูแลและรักษาบ้านเมืองให้อยู่ในความสะอาดเรียบร้อยเป็นของพวกเราทุกคน 

เทศบาลสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชน-เยาวชน อย่าขีดเขียน บนผนังและพื้นของสถานที่สาธารณะ

เทศบาลสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชน-เยาวชน อย่าขีดเขียน บนผนังและพื้นของสถานที่สาธารณะ

เทศบาลสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชน-เยาวชน อย่าขีดเขียน บนผนังและพื้นของสถานที่สาธารณะ

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Somsak Tantiseranee

Next Post

โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศ ริมชายหาดชลาทัศน์ ชุมชนเก้าเส้ง จ.สงขลา

พุธ ก.ย. 16 , 2020
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศ ริมชายหาดชลาทัศน์ ชุมช […]
โครงการสาธิตการปลูกป่านิเวศเพื่อลดผลกระทบจกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง