เตือนภัยสายบุญ ลดปล่อยปลาดุกหวั่นทำลายระบบนิเวศ

เตือนภัยสายบุญ ลดปล่อยปลาดุกหวั่นทำลายระบบนิเวศ

ปลาดุกที่นิยมเลี้ยงเพื่อนำมาค้าขายและเป็นอาหารในปัจจุบันในประเทศไทย โดยเป็นปลาดุกลูกผสมที่เกิดจากปลาดุกยักษ์จากทวีปแอฟริกาและปลาดุกอุย ลูกปลาที่เกิดมาเป็นปลาลูกผสมที่ถือว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เรียกชื่อทางการค้าว่าปลาดุกบิ๊กอุย ได้ปลาที่โตเร็ว มีเนื้อดีพอสมควรและเป็นหมัน การใช้ประโยชน์คือนำมาบริโภคตามจุดประสงค์ที่ถูกเลี้ยงขึ้นมา ในปัจจุบันมีผู้นิยมนำปลาดุกบิ๊กอุยไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อทำบุญ แต่การกระทำดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆ โดยผมจะขอยกตัวอย่าง ในกรณีที่ปลาดุกที่ถูกเลี้ยงมาในที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปตลอดชีวิตสามารถปรับตัวหัดหาอาหารเองในธรรมชาติเป็นจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้เราสามารถตั้งสมมุติฐานได้ว่าการปล่อยปลาดุก 1 ตัน อาจจะทำให้สูญเสียสัตว์น้ำท้องถิ่นไปประมาณ 1.8 ล้านชีวิตต่อปี

UsAQdBJiZeqHcw3d 132822 HATYAITODAY
สัตว์น้ำต่างถิ่น ที่ไม่ควรปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะบ้านเรา

จากข้อมูลกรมประมงได้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของประดุกเทศหรือปลาดุกบิ๊กอุยว่าว่า ในอดีตทั้งปลาดุกอุยและปลาดุกด้านได้มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่ หลาย เมื่อไม่นานมานี้เองเกษตรกรได้นำพันธุ์ปลาดุกชนิดหนึ่งเข้ามาเลี้ยงใน ประเทศไทย ซึ่งอธิบดีกรมประมงได้มีคำสั่งให้กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ดำเนินการศึกษาพบว่าเป็นปลาในตระกูล แคทฟิช เช่นเดียวกับปลาดุกอุย มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา มีชื่อว่า ( Clarias gariepinus African sharptooth catfish ) เป็นปลาที่มีการเจริญเติบใจรวดเร็วมาก สามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิดมีความต้านทานโรคและสภาพ แวดล้อมสูงเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ปลาดุกชนิดนี้มีเนื้อเหลว และมีสีซีดขาว ไม่น่ารับประทาน ซึ่งกรมประมงได้ให้ชื่อว่าปลาดุกเทศ

ลักษณะทางกายภาพของปลาดุกบิ๊กอุย
ลักษณะทางกายภาพของปลาดุกบิ๊กอุย

ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่บ้านเรานั้น เป็นอำเภอที่มีคลองตัดผ่านอยู่มากมายตั้งแต่ช่วงกลางเมืองยาวไปจนถึงชานเมือง ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับการปล่อยสัตว์น้ำไปยังบริเวณแม่น้ำลำคลองต่างๆ ทั้งนี้ผู้ที่จะต้องการปล่อยสัตว์น้ำนั้นจำเป็นที่จะต้องสังเกตุว่าสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยเป็นสายพันธ์ุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ (Alien species) ไม่อย่างนั้นการทำบุญที่เราตั้งใจ จะกลายเป็นบาปก็เป้นได้!!

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลและภาพเพิ่มเติม : กรมการประมง และ Dr.Nonn Panitvong

Next Post

ร่วมยินดี สงขลาผ่านการคัดเลือกเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดที่6 ของไทย เดินหน้านโยบายการค้าชายแดน

Tue Aug 11 , 2020
ร่วมยินดี สงขลาผ่านการคัดเลือกเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดที่6 ของไทย เดินหน้านโยบายการค้าชายแดน TCEB (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้เพื่อรับรองผลการประเมินการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ประจำปี พ.ศ.2563 โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 (วันนี้) มีการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ประจำปี พ.ศ.2563 นั้นได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เพื่อเปิดรับจังหวัดที่สนใจจะเข้าเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ โดยมีจังหวัดที่แจ้งความประสงค์จะขอรับการประเมิน จำนวน 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครราชสีมา โดยที่จังหวัดที่ต้องการพัฒนาให้เป็นไมซ์ซิตี้ นั้นต้องผ่านกระบวนการการเตรียมความพร้อมเมืองที่ทางทีเส็บ ได้จัดทำขึ้น โดยต้องประเมินตนเองว่ามีศักยภาพและความพร้อมหรือไม่ และต้องให้ผู้ตรวจประเมินภายนอกเข้ามาตรวจเอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากที่เมืองจัดงาน กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจังหวัด สงขลาและ จังหวัด นครราชสีมา ได้ผ่านการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01