โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายโดยนิพนธ์ มท.2

โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายโดยนิพนธ์ มท.2

ในวันนี้องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กระทรวงมหาดไทย มีกำหนดจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านการจัดการน้ำเสีย “เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา” ในวันอาทิตย์ที่  27 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรม

ทางด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยว่า วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลน้ำเสียทั้งระบบ ปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นเรื่องสำคัญ เกี่ยวเนื่องกันทั้งเรื่องขยะ น้ำเสีย รวมไปถึงมลพิษต่าง ๆ โดยในเรื่องของการจัดการน้ำเสียจำเป็นจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชนให้รัก และหวงแหนแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อการดูแลแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรม “คลินิกฟุตบอล” ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกเยาวชนให้มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้ว ยังมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นฑูตสิ่งแวดล้อมในการนำไปบอกกล่าว พ่อแม่ คนในชุมชน ให้ร่วมกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รณรงค์จัดกิจกรรมในการให้ความรู้ และการจัดการน้ำเสียในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ำใช้จากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งการมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดน้ำ สำหรับการบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนริมคลองสำโรงอีกด้วย

เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รณรงค์จัดกิจกรรมในการให้ความรู้ และการจัดการน้ำเสียในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ำใช้จากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งการมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดน้ำ สำหรับการบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนริมคลองสำโรงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รณรงค์จัดกิจกรรมในการให้ความรู้ และการจัดการน้ำเสียในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ำใช้จากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งการมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดน้ำ สำหรับการบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนริมคลองสำโรงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รณรงค์จัดกิจกรรมในการให้ความรู้ และการจัดการน้ำเสียในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ำใช้จากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งการมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดน้ำ สำหรับการบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนริมคลองสำโรงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รณรงค์จัดกิจกรรมในการให้ความรู้ และการจัดการน้ำเสียในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ำใช้จากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งการมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดน้ำ สำหรับการบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนริมคลองสำโรงอีกด้วย

HATYAITODAYNEWS

Next Post

เตรียมขยายเวลา โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จนถึง ธ.ค. 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทั่วถึงทั่วประเทศ

Mon Sep 28 , 2020
เตรียมขยายเวลา โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จนถึง ธ.ค. 2563 อย่างที่ทราบกันดีว่าทางรัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทั่วโลกทำให้ทุกอย่างต้องหยุดนิ่ง ทางรัฐบาลไทยจึงได้กำหนดโครงการเราเที่ยวกันที่รัฐบาลมีส่วนช่วยในการออกค่าใช้จ่าย 40 %  และประชาชนออก 60 % ซึ่งในตอนนี้โครงการได้ดำเนินไปประมาณเกือบ 3 เดือนตามกำหนดการโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 63 แต่ทางรัฐบาลจะเตรียมเดินหน้าสานต่อโครงการต่อ โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยสถิติในวันหยุดชดเชยสงกรานต์ระหว่าง 4-7 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า มีการเดินทางมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ที่ 2 ล้านคนครั้ง ทำให้เกิดเงินสะพัด 8,000 ล้านบาท แต่เมื่อเดินทางจริงเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านคนครั้ง เกิดเงินสะพัด 12,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหยุดยาวช่วงปลายปีนี้ ททท. จึงอยากกระตุ้นให้เกิดการกระจายการเดินทางให้มากขึ้น จะมีการหารือกับคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) ในประเด็นขอขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากเดิม 31 ตุลาคม 2563 […]
เงินสะพัด 12,000 ล้านบาท