ครม.อนุมัติแจกเงิน โครงการเราชนะ 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน พร้อมขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 64

ครม.อนุมัติแจกเงิน โครงการเราชนะ 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน พร้อมขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 64

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เม.ย. 64 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกระทรวงการคลัง จะเสนอขอขยายระยะเวลาการใช้เงินในโครงการเราชนะเพิ่มอีก 1 เดือน จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็น 30 มิ.ย. 64 เพื่อให้ผู้ที่พึ่งได้รับสิทธิเราชนะบางส่วน เช่น ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการ ผู้สูงวัย ซึ่งได้รับวงเงินไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสวางแผนและทยอยจับจ่ายใช้เงินได้ดีขึ้น

ด้านกระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563-2565

กระทรวงมหาดไทย เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ขออนุมัติโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก

กระทรวงพลังงาน เสนอปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดยประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงการเราชนะ” เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

  1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,133 ล้านบาท
  2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 112,772 ล้านบาท
  3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 14,039 ล้าน

อย่างไรก็ตามต้องรอการประกาสอย่างเป็นทางการของโครงการผ่านทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าจะมีผลและมีเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการรอบใหม่อย่างไร

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : โฆษกกระทรวงการคลัง

Next Post

สงขลา-สะบ้าย้อย จนท.ลาดตระเวนจับกุมคนไทยลักลอบเข้าเมือง 7 ราย

พุธ เม.ย. 21 , 2021
สงขลา-สะบ้าย้อย จนท.ลาดตระเวนจับกุมคนไทยลักลอบเข้า […]