เคลื่อนไหว ! เครือข่ายสภานักเรียนจะนะและเทพา รวมตัวกว่า 200 คนคัดค้านการยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะ

เคลื่อนไหว ! เครือข่ายสภานักเรียนจะนะและเทพา รวมตัวกว่า 200 คนคัดค้านการยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะ

วันที่ 15 ธ.ค. 63 เข้าสู่วันที่ 5 ของการปักหลักหน้าทำเนียบรับบาลของกลุ่มชาวบ้านจะนะรักษ์ถิ่นที่ขอเจรจาคัดค้านขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะ เครือข่ายสภานักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (16 โรงเรียน) ในพื้นที่อำเภอจะนะและเทพา จังหวัดสงขลา.รวมตัวกันกว่า 200 คน แถลงให้กำลังใจและสนับสนุนข้อเรียกร้อง ของพ่อแม่พี่น้องที่เรียกร้องต่อรัฐบาลหน้าทำเนียบรัฐบาลเรื่องการยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

130866337 2730296493899495 4910773144766233872 n HATYAITODAY

1.รัฐบาลต้องยุติการดำเนินโครงการจะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตทั้งหมด ทั้งการแก้ไขผังเมือง และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA. ในทันที เพื่อหยุดมรดกอัปยศอันไม่ชอบธรรมที่ส่งต่อมาจากระบอบ คสช.

131108269 2730296453899499 1475914286162520323 n HATYAITODAY

2. เมื่อยุติการเดินหน้าโครงการแล้ว ให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA อย่างรอบคอบ เพื่อสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทางและโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคใต้ต่อไปและพวกเราขอสัญญาว่าจะปกป้องทะเลจะนะซึงมีความอุดมสมบูณร์และจะรักษาผืนแผ่นดินจะนะซึ่งเป็นเมืองอูลามะ ใว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

130744565 2730296403899504 7718794256409074006 n HATYAITODAY


โดยทางด้านตัวเเทนรัฐบาลเข้ามาเจรจากับกลุ่มตัวแทนจะนะเตรียมชะลอนิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยจะมีการเสนอต่อ ครม.

131066461 894053704466758 5711860301608775822 n HATYAITODAY
130537736 2726917247570753 5672360709660876355 n HATYAITODAY

อย่างไรก็ตามในพื้นที่หาดใหญ่บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ก็มีการติดป้าย หยุดนิคมจะนะ เพื่อแสดงถึงการคัดค้านโครงการในอุดมการณ์เดียวกับชาวบ้านจะนะรักษ์ถิ่น

S 5472274 HATYAITODAY
S 5472269 HATYAITODAY

Next Post

ร.10 ทรงห่วงใยเกษตรกรและปศุสัตว์ พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจ.สงขลา

Tue Dec 15 , 2020
รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยเกษตรกรและปศุสัตว์ พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน-จนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักทำให้พื้นที่ของจังหวัดสงขลา ประสบสาธารณภัยน้ำท่วม รวม 15 อำเภอ นอกจากจะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว ยังกระทบไปถึงอาชีพปศุสัตว์ โดยเฉพาะโค ซึ่งเป็นสัตว์ที่เกษตรกรบนคาบสมุทรสทิงพระที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยง พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยเกษตรกร และปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัย จึงได้พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ อาทิ โค และกระบือ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอต่างๆ บนคาบสมุทรสทิงพระ รวมไปถึงอำเภอควนเนียงในการลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อน และเข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนราชการและชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ต่างรู้สึกซาบซึ้งและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยเกษตรกรและปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัย HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยเกษตรกรและปศุสัตว์ พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา