ลูกจ้างทำงานในเวลาวันหยุด กฎหมายกำหนดให้รับเงิน 3 เท่า

ลูกจ้างทำงานในเวลาวันหยุด กฎหมายกำหนดให้รับเงิน 3 เท่า

ลูกจ้างทำงานในเวลาวันหยุด กฎหมายกำหนดให้รับเงิน 3 เท่า

    จากเพจเฟชบุ๊ก “ทนายรัชพล ศิริสาคร” โพสต์ข้อความระบุว่า การทำล่วงเวลาในวันหยุด กฎหมายกำหนดให้ได้รับ 3 เท่า โดยคำว่าล่วงเวลา หมายถึง การทำงานนอกเวลาทำงานปกติ เช่น เวลาทำงานปกติคือ 08.00-17.00 น ล่วงเวลา ก็คือ นอกเหนือเวลาดังกล่าวนั่นเอง ล่วงเวลา เช่น การทำงานช่วง 17.00-21.00 น ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา

ในวันหยุด ถ้าทำงานนอกเวลาที่ไม่ได้กำหนดเป็นเวลาทำงาน ถือเป็นการทำงานล่วงเวลา ต้องได้ 3 เท่า ลูกจ้างต้องดูเวลาทำงานที่เราทำงานในวันธรรมดา ถ้าทำงานในวันหยุดนอกจากเวลาทำงาน จะได้ 3 เท่า

ซึ่งในกฎหมาย พรบ คุ้มครองแรงงาน มาตรา 61 มาตรา 63 มาตรา 144 ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำล่วงเวลา นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างเป็นค่าล่วงเวลา ถ้านายจ้างฝ่าฝืน มีโทษสูงสุด คุก 6 เดือน ปรับ 1 แสน อายุความ 5 ปี ออกจากบริษัทแล้ว ถ้าอยู่ในอายุความ ยังไปฟ้องศาลได้  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

ถ้าลูกจ้างต้องการจะเรียกร้องสิทธิ ไปร้องเรียนที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ทนายรัชพล ศิริสาคร

Next Post

สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลาประกาศปิดทำการในวันหยุดราชการ 27/31 ก.ค. 63

Sat Jul 25 , 2020
สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลาประกาศปิดทำการในวันหยุดราชการ 27/31 ก.ค. 63    สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ประกาศปิดทำการในวันที่ 27 ก.ค. 63 (วันหยุดชดเชยสงกรานต์) และวันที่ 31 ก.ค. 63 วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเฉพาะในพื้นที่จังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล จึงขอแจ้งเลื่อนจองคิวด้านใบอนุญาตขับรถ คิวใหม่ ประจำวันที่ 27 ก.ค. 63 https://www.dlt.go.th/site/songkhla/m-news/5643/view.php… คิวใหม่ ประจำวันที่ 31 ก.ค. 63 https://www.dlt.go.th/site/songkhla/m-news/5643/view.php… ในวันหยุดยาวนี้ กรมขนส่งทางบก การป้องกันและลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ และความพร้อมของรถและผู้ขับรถก่อนการเดินทาง และในช่วงนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ร่วมกันเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝน เสริมสร้างการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน   HATYAITODAYNEWS […]
สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลาประกาศปิดทำการในวันหยุดราชการ 27/31 ก.ค. 63