ผู้ประกอบการโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ ปรับห้องอาหารโรงแรมในรูปแบบ New Normal

 ผู้ประกอบการโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ ปรับห้องอาหารโรงแรมในรูปแบบ New Normal

หลังจากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ใน 3 กลุ่มกิจการ กิจกรรมทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดยะลา ได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับส่วนราชการ ภาคเอกชน ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามมาตรการที่ทางรัฐบาล สาธารณสุขได้กำหนดทั้งการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมใช้สถานที่ การจัดจุดล้างมือ การกำหนดเส้นทางเข้าออกทางเดียว

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” การลงชื่อผู้เข้าใช้ การปรับสถานที่ เว้นระยะห่าง เพื่อรองรับผู้เข้าร่วม ซึ่งมีการจำกัดจำนวนการใช้สถานที่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้ง ในส่วนของพนักงานที่ทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ก่อนปฎิบัติงาน

โควิด-19

ด้านนายอุปถัมภ์ ศิริไชย ผู้ประกอบการโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ ระบุว่า หลังจากรัฐบาลได้อนุญาต ให้กลับมาเปิดกิจการได้ ในส่วนของ อาหาร เครื่องดื่ม  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกือบ 3 เดือน ก็จะกลับมาเปิดให้บริการเฉพาะ ในส่วนของงานเลี้ยง งานสัมมนาเท่านั้น ในบางส่วนยังปิดให้บริการ พรุ่งนี้ (15 มิ.ย 63) ก็จะเปิดให้บริการตามปกติ

การฟื้นฟู หลังปิดกิจการไปเกือบ 3 เดือน นั้น นายอุปถัมภ์ ศิริไชย บอกว่า ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ แค่คาดว่า น่าจะถึงสิ้นปี ต้นปีหน้า ที่ทุกอย่างจะดำเนินการได้ตามปกติ เชื่อว่าเมื่อไหร่ที่มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก็สามารถเป็นปกติได้

ในส่วนมาตรการ รักษา ป้องกัน ทุกคน ที่เข้ามาจะต้องเดินผ่านจุดกึ่งกลาง ซึ่งได้กำหนดจุดทางเข้าทางเดียว เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น ล้างมือ กับสบู่ที่เตรียมไว้ให้ ตรวจวัดไข้ หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้สถานที่ รวมทั้งต้องลงทะเบียน ลงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือสแกนบาร์โค้ด แอป “ไทยชนะ” แต่ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้าใช้ ก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้ง พนักงานทุกคน ก็จะต้องสวมหน้ากาก ตรวจวัดไข้ก่อนปฎิบัติงานทุกครั้ง หลังจากนั้น ก็สามารถเข้าใช้สถานที่ได้ ส่วนของห้องสัมมนานั้น ได้จัดโต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่าง 1 เมตรต่อคน ซึ่งเดิมห้องสัมมนาจะจุคนได้ 150-200 คน ตอนนี้จะลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือประมาณ 60-70 คน สำหรับวิทยากรก็เช่นกัน มีการเว้นระยะห่างกับผู้ร่วมสัมมนา 3 เมตร ส่วนด้านอาหาร จะมีการจัดทำข้าวกล่องบริการเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านสุขอนามัย ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสะดวกในการนำกลับไปรับประทานที่บ้าน เพื่อลดการรวมตัวให้น้อยที่สุด หากไม่สะดวก จะมีห้องรับประทานอาหารอีกหนึ่งห้อง ที่จะให้บริการ โดยได้ปรับโต๊ะ ที่นั่ง เว้นระยะห่าง ลดลงไปครึ่งหนึ่ง เช่นกัน

สระน้ำของทางโรงแรม ตอนนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งจากมาตรการของทางรัฐบาลที่ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร สระน้ำเดิมทีจุคนได้ 50-60 คน ก็จะเหลือไม่ถึง 10 คนต่อครั้ง มองว่าอาจจะไม่คุ้มกับการกลับมาเปิดให้บริการ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการ ต้องรอความพร้อม และรอการประเมินก่อน

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

ผู้ว่าฯ สงขลา ประกาศมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10

Mon Jun 15 , 2020
ผู้ว่าฯ สงขลา ประกาศมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10 สรุปมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10 1. ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่คืนวันที่ 14 มิ.ย. 63 2. ผ่อนผันการใช้อาคาร สถานที่ ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน 3. การผ่อนคลายกิจกรรม ที่สำคัญได้แก่ 1. การประชุมอบรม สัมมนา งานเลี้ยง 2. การให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ยกเว้น ในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ คาราโอเกะ ผับ บาร์ ยังไม่ผ่อนปรนให้ สามารถเปิดดำเนินการได้ 3. การเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์. การเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การอบตัวสมุนไพร (อาบ อบ […]
โควิด-19