ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19 วันแรกคลายล็อก เฟส 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้

ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19วันแรกคลายล็อก เฟส 3

ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19วันแรกคลายล็อก เฟส 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้

      บรรยากาศในวันแรกที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด โดยยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลดเวลาเคอร์ฟิว 23.00-03.00 น. ขยายเวลาเปิดห้างฯ ถึง 21.00 น.

เพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่ และอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคในระลอกสอง จากการคลายล็อก ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ ซึ่งจะมีประชาชนจากนอกพื้นที่เข้ามาจำนวนมาก

พบว่าที่ด่านตรวจคัดกรอง COVID-19 ท่าสาป เมืองยะลา เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง ยังคงคุมเข้มมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน โดยทุกคนที่เดินทางเข้าสู่เขตเมือง จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส เและสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงจะอนุญาตให้ผ่านได้ จึงขอให้ประชาชนควรปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค COVID19 ดูแลสุขภาพตนเอง พร้อมปรับตัวใช้ขีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ด้วยการรักษาสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อไม่ให้เกิดโรค

ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19วันแรกคลายล็อก เฟส 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้

ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19วันแรกคลายล็อก เฟส 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้

ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19วันแรกคลายล็อก เฟส 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้

ยะลาคุมเข้มด่านคัดกรอง COVID-19วันแรกคลายล็อก เฟส 3 ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานทูตไทยในอินโดนีเซียเตรียมส่ง 149 คน กลับไทย 11 มิ.ย. นี้

Mon Jun 1 , 2020
สถานทูตไทยในอินโดนีเซียเตรียมส่ง 149 คน กลับไทย 11 มิ.ย. นี้ สืบเนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาได้จัดเที่ยวบินพิเศษ (chartered flight) พาคนไทยในอินโดนีเซีย 149 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีปัญหาสุขภาพ เด็กและเยาวชน นักท่องเที่ยวตกค้าง นักเรียน/นักศึกษา พระสงฆ์ และคนตกงาน เดินทางกลับไทยด้วยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 117 เส้นทางจาการ์ตา-กรุงเทพฯ โดยออกจากกรุงจาการ์ตาเวลา 13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 17.15 น. (เวลาประเทศไทย) โดยได้จัดน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอาหารกล่องให้กับผู้เดินทาง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการประสานงานทั้งหมดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการส่งผู้เดินทางไปตรวจเชื้อ การเช่ารถ […]
อินโดนีเซีย 01