สาธารณสุขสงขลา ลงพื้นที่สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานขับรถตู้สาธารณะ       วันนี้ (19/6/63) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา (ประมงใหม่) เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่แสดงอาการ โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ดูแลความสะอาดภายในรถโดยสารสาธารณะ ควรจัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำประจำรถ หมั่นเปิดหน้าต่างให้อากาศภายนอกหมุนเวียน หรือเปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการ ต้องทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการให้บริการ โดยเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ พร้อมทั้งให้สังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ และขณะให้บริการหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาให้บริการ  หากเกิดกรณีสังเกตได้ว่าภายในระหว่างขับรถมีผู้โดยสารไอ จาม ให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างระบายอากาศ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสสะสมอยู่ในรถ ลดโอกาสการติดเชื้อของผู้ขับรถและผู้โดยสารท่านอื่น ทั้งนี้ผู้โดยสารและผู้ขับรถโดยสาร ปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social […]

ประกาศผู้ว่าสงขลา อนุมัติให้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด เริ่มวันที่ 5 มิ.ย. 2563           วันนี้ (4 มิ.ย. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 23/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่องจังหวัดเสี่ยงในการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา และมาตรการที่ต้องปฏิบัติ การติดตามผู้เดินทาง กรณีโดยสารรถสาธารณะ การเปิดเดินรถโดยสารสาธารณะ และมาตรการการควบคุม COVID-19 ร่างประกาศคำสั่ง รถโดยสารสาธารณะ ร่างประกาศคำสั่ง ผู้เดินทางโดยรถไฟ แนวทางการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ตามความเห็นของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด ข้อมูลล่าสุดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัด 1.กำหนดให้ผู้เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยะลา ต้องกักตัวสังเกตอาการ ณ ที่พักเป็นเวลา 14 วัน 2. รับทราบ และเห็นชอบมาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด ซึ่งหากผู้ประกอบการมีความพร้อม และสามารถดำเนินการตามประกาศกรมขนส่งทางบกและมาตรการของจังหวัดสงขลาก็สามารถ เปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2563 […]

 ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ความมั่นใจมาตรการในระบบขนส่งสาธารณะ เดินทางข้ามเขตจังหวัด       ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ความมั่นใจมาตรการในระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมย้ำประชาชนที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด ต้องตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัด เมื่อวานนี้(03/05/63) เป็นวันที่เริ่มต้นผ่อนปรนมาตรการ 6 กิจการและกิจรรม ระยะที่ 1 (14 วัน) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ภายในห้องโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร กล่าวว่า ประกาศข้อกำหนดข้อที่ 5 ให้ประชาชนงดข้ามเขตจังหวัด เจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนอยู่บ้าน เพราะการข้ามจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดของโรคจนควบคุมไม่ได้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีมาตรการที่เป็นมาตรการ ระบบขนส่งสาธารณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเว้นระยะห่าง ทั้งสายการบิน รถโดยสารสาธารณะ รถไฟและเรือ  ชี้แจงถึงการดูแลการเดินทางของประชาชน ตามประกาศข้อกำหหนดของรัฐบาลในข้อที่ 5 ที่ขอให้ประชาชน งด ชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนอยู่บ้าน […]