ยืนยันไม่รื้อประติมากรรมยายสา ออกจากพื้นที่แหลมอ่าวนาง จ.กระบี่ พร้อมประสานกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯ พิจารณาให้อยู่ต่ออีก 1 ปี เทศบาลเมืองกระบี่ โดยนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้จัดแถลงข่าวกรณีที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 ซึ่งนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองกระบี่ยังไม่ต้องการที่จะรื้อประติมากรรมยายสาออกจาพื้นที่แหลมอ่าวนาง แต่อย่างใด ขณะเดียวกันตัวศิลปินที่สร้างผลงานก็ระบุว่ายายสาจะต้องอยู่ที่แหลมอ่าวนางเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด หากจะมีการรื้อออกก็จะต้องทำลายชิ้นงานอย่างเดียว โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้มีการหารือกับนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผวจ.กระบี่ เพื่อให้ประสาน ไปยังรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่ขอให้ชะลอการรื้อถอน เนื่องจากประติมากรรมยายสานั้น ยังมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของอ่าวนาง ขณะที่ชิ้นงานก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอให้จัดวางไว้ที่เดิมอีก1 ปี หากมีขอสั่งการจากกระทรวงฯ ทางเทศบาลฯ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็พร้อมช่วยกันย้ายประติมากรรมนี้ออกไป นายประยูร พงศ์พันธ์ หน.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ทำการรื้อถอนประติมากรรม “ยายสา” ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ที่กำลังเป็นกระแส ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอยู่ในขณะนี้ […]

กระบี่ประกาศ 8 อำเภอ ล็อกดาวน์ เสี่ยงแพร่โควิด-19 9 เมษายน 2563 วานนี้ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดกระบี่ ยังน่าเป็นห่วง แม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆออกมาใช้แล้วก็ตาม ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ล่าสุดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเป็น 16 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 329 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 293 ราย และรอผลตรวจอีก 20 ราย ทางจังหวัดจึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศฉบับที่ 9/2563 เป็นการยกระดับการป้องกันที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมสำหรับ ประกาศฉบับที่ 9/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีสาระสำคัญดังนี้ คือ ห้ามประชาชนเข้าหรือออกพื้นที่ตลอดเวลา ห้ามเข้าออกระหว่างอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่ […]