รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563  วันนี้ (30 ต.ค.63) เวลา 09.00 น.ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2563โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ด้วยจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมที่พัดผ่าน คือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี มีผลทำให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้น และพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เป็นบริเวณกว้างอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย […]

จังหวัดสงขลาประกาศแจ้งเตือน ชาวประมงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลาประกาศเตือนในช่วงฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำควรมีแนวทางปฏิบัติ  เพื่อลดความสูญเสียจากอุทกภัยด้านการประมง   ดังนี้ ศึกษาข้อมูลในปีที่ผ่านมาว่า พื้นที่ใดน้ำเคยท่วม   และติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศ หากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังได้ง่าย  ควรเสริมคันบ่อให้สูงขึ้น ควรเตรียมมุ้งเขียวล้อมรอบคันบ่อ  ป้องกันปลาหนีช่วงน้ำท่วม กรณีคาดว่า  จะไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้  ให้คัดปลาที่มีขนาดใหญ่จำหน่ายไปก่อน  หรือรีบจับสัตว์น้ำจำหน่ายโดยเร็ว  แม้สัตว์น้ำจะยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่  ก็ทำให้มีรายได้ตอบแทนคืนมาเป็นบางส่วน กรณีเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น  แม่น้ำ  ให้ย้ายปลาในกระชัง  ไปแหล่งที่ปลอดภัย เกษตรกรควรขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ  เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัย  โดยต้องขึ้นทะเบียนก่อนที่ประสบอุทกภัยเท่านั้น  กรณีเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติ   ต้องขออนุญาตผ่านประมงอำเภอ  นายอำเภอ  ประมงจังหวัด  และอธิบดีกรมประมง  เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้    หากยังไม่ได้รับอนุญาต  ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้  เมื่อได้รับความเสียหาย  ทางราชการไม่สามารถช่วยเหลือได้ ควรบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำในสมุดประจำฟาร์ม  เพื่อทราบผลผลิต   ต้นทุน/รายจ่ายในการเลี้ยง  เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางราชการกรณีขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัย  หากไม่เกิดภัย  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลี้ยงปลาในรุ่นต่อไปได้ การป้องกันเป็นสิ่งดีที่สุด  หากทราบว่า  พื้นที่ใดมีอัตราการเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมสูงเป็น ประจำทุกปี  การเลี้ยงปลาควรวางแผนให้สามารถจับผลผลิตได้ในช่วงเวลาก่อนที่น้ำจะท่วม     […]

ผู้ว่าฯสงขลา ห่วงใยประชาชนช่วงฝนตกหนัก เร่งสั่งป้องกันพื้นที่ในหาดใหญ่น้ำท่วมขังบ่อยครั้ง วันนี้ (11 ก.ย. 63) บริเวณถนนกาญจนวนิช หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้คู คลอง และพื้นที่น้ำท่วมขังบ่อยครั้งให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว อาทิ การเสริมยกผิวจราจร เพิ่มช่องรับน้ำ รางระบายน้ำ ล้างท่อระบายน้ำและเปิดทางน้ำไหล เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงประสบปัญหาน้ำท่วมขัง นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงที่มีฝนตกหนัก ส่งผลให้เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลคอหงส์ ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังที่รอการระบาย เนื่องจากน้ำป่าที่ไหลลงจากเขาคอหงส์มีปริมาณมากเกินกว่ากำลังของท่อระบาย ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ส่งผลให้ไหลเอ่อล้นท่วมถนนกาญจนวนิชและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับแอ่งกระทะ นอกจากนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ำบริเวณคลอง ร. 5 พบว่าคลองมีลักษณะแคบและตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทางจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้ตรงจุด ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั้นจะต้องลงพื้นที่สำรวจบริเวณแนวถนนกาญจนวนิชว่ามีพื้นที่หรือ เส้นทางน้ำในการเบี่ยงน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังท่อระบายน้ำอื่นๆ หรือไม่ และมีพื้นที่ใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายแก้มลิงที่จะใช้รองรับน้ำและพักน้ำไว้เพื่อรอเวลาระบายออก ทั้งนี้ […]

มท.2 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปี 2563 สืบเนื่องจากวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายและเปิดการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) รวมถึงเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกระดมทรัพยากรกู้ภัยจาก 3 และปล่อยขบวนทรัพยากรกู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องจักร และเครื่องมือแบบบูรณาการในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี 2563 โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิทยา จันทน์เสนะ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ […]