นายกหาดใหญ่ เตรียมแผนล้างเมืองหาดใหญ่ สร้างความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19 วันที่ 25 พ.ค. 64 พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯทั้ง 4 เขต ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนฯเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรวมพลัง ล้างเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ กองพลพัฒนาที่ 4 อบจ.สงขลา และ อปท.ในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และปลอดภัยจากโควิด – 19 อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.ในพื้นที่ พร้อมแนะนโนบายของพรรคตนเอง วันที่ 17 ก.พ 64 เวลา 13.00น. พี่หลวงคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 3 นำทีมฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานที่ปรึกษา นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารตลาดพลาซ่า ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในทุกๆเรื่องของผู้ประกอบการซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยทางนโยบายเด่นของทีมพี่หลวงครมี 9 นโนบายเด่นดังนี้ 1.เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน นำ้ประปากินได้ ไฟสว่าง ถนนดี 2.คนหาดใหญ่ต้องเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ ค้าขายเป็น 3.หาดใหญ่เมือง Smart city เพิ่มศักยภาพการศึกษาและเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน 4.สนับสนุนชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ สนับสนุนลานกีฬา สวนสุขภาพตามมุมเมือง 5.Livable city เมืองน่าอยู่ สีเขียว สะอาด ปลอดภัย เมืองร่มรื่น 6.นโยบายผู้สูงอายุ4.0 เพิ่มศักยภาพศูนย์สาธารณสุขชุมชนเพื่อรองรับผู้สูงวัยในทุกมิติเชื่อมทุกส่วน สุขภาพดีมีคนดูแลอย่างมีสุขภาพ 7.ผลักดันให้มีอาคารจอดรถในเมือง […]

ธนาคารกรุงไทย เร่งตรวจสอบรายการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงตามสิทธิ์     เมื่อวานนี้ 5/2/64 ประมาณ 5 ชั่วโมง ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดระบบ การใช้สิทธิ์โครงการเราชนะของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชั่วคราว หลังจากการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะเป็นวันแรก พบว่าระบบการใช้สิทธิ์ขัดข้อง ในส่วนของระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน และระบบ EDC พบความผิดปกติจากการทำรายการที่ซ้ำซ้อนกันจำนวนประมาณ 25,000 คน โดยไม่ถึงร้อยละ 0.7 ของจำนวนผู้ใช้จ่ายทั้งหมด มีการใช้จ่ายเกินวงเงินสิทธิ์รวมประมาณ 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 ของยอดใช้จ่าย สำหรับรายการที่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน ธนาคารอยู่ระหว่างตรวจสอบและแยกแยะรายการที่ผิดปกติ โดยจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ร้านค้าในส่วนที่มีการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขโครงการฯก่อน ส่วนรายการที่เป็นการใช้จ่ายไม่ตรงตามสิทธิ์ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางกลุ่มมีการใช้จ่ายซ้ำซ้อนกัน จนเกินวงเงินจากสิทธิ์ที่ได้รับในโครงการเราชนะ ทั้งนี้จะถือว่าเป็นการใช้วงเงินตามสิทธิ์ที่ได้รับล่วงหน้านั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง และปรับปรุงการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและร้านค้าต่อไป     HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ปลัดแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง เปิดตัวทีมสู้ศึกเลือกตั้งนายกเทศบาลนครหาดใหญ่     เมื่อวานนี้ 4 ก.พ.64 ณ โรงแรมสีลม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง พร้อมด้วยทีมผู้สนับสนุน แถลงข่าว ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งทีมปลัดแป้น พร้อมจัดทีมผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 4 เขต 24 คน      ปลัดแป้น นายณรงค์พร ณ พัทลุง เปิดเผยว่าตนเองเกิดและเติบโตในเมืองหาดใหญ่ ผ่านการทำงานสายปกครองในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ มีตำแหน่งสำคัญก่อนเกษียณอายุราชการคือเป็นนายอำเภอหาดใหญ่ และปลัดจังหวัดสงขลา ชื่อปลัดแป้นผู้คนเรียกติดปากมาตั้งแต่หนุ่มๆ ที่เริ่มต้นเป็นปลัดอำเภอ ในชีวิตการทำงานมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนหลากหลายวัฒนธรรม รู้และเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง    โดยก่อนหน้านี้คิดว่าหลังเกษียณแล้วจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆ แต่เมื่อมาดูหาดใหญ่ซึ่งเป็นบ้านเกิดซบเซาลงทุกวัน ไม่มีใครอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชนอย่างจริงจัง พรรคพวกก็สนับสนุนความพร้อมของตัวเองก็มีอยู่แล้วเลยอาสามาดูแลพัฒนาเมืองหาดใหญ่ โดยมีนโยบายสำคัญที่อยากทำทันทีคือ การสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ เพราะวันนี้เห็นถึงความแออัดของโรงพยาบาลหาดใหญ่ […]

เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่รณรงค์แจกถุงแดง และใบปลิวแก่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ป้องกันโควิด-19 หลังจากที่ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ป่วยที่รักษาตัวตอนนี้หายกลับบ้านได้แล้ว 2 คน สรุปผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 2 คน ทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ปฎิบัติงานเชิงรุก โดยนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผอ.สน.สส. นำเจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ ลงพื้นที่รณรงค์แจกถุงแดง และใบปลิวให้ความรู้ในการจัดเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนำมาทิ้งอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ บริเวณถนนรัถการ(ตลอดสาย) ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆและประชาชน ได้ให้ความร่วมกันในการรับฟังการแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกำชับว่าต้องปฎิบัติตามที่แนะนำอย่างเคร่งครัดการ์ดอย่าตก HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือ สงขลานครินทร์จัดงาน “Eat Pray Love @ Hatyai” ในวันที่ 8-9 มกราคม 2564 นี้     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  กำหนดจัดงานกินไหว้เที่ยว Eat Pray Love @ Hat Yai ในวันที่  8-9 มกราคม 2564 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของนครหาดใหญ่สู่สาธารณชน  โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย อาหารมงคล มงคลแห่งศรัทธา เทศกาลมงคล และวิถีมงคล มีการแสดงแสงสีเสียง ยิงแสงเลเซอร์เล่าขานประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ เป็นครั้งแรก พร้อมการออกร้านจาก 50 ผู้ประกอบการ และการออกบูธ […]