ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19      วันนี้ 4/2/64  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมทางออนไลน์Microsoft Teamและ Live ผ่านช่อง Youtube โดยคุณ โสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมทางออนไลน์ครั้งแรก ซึ่งขณะนี้ภาวะธุรกิจภาคใต้ภาวะธุรกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 4ปี 2563 หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ทยอยปรับดีขึ้นบ้างจากไตรมาสก่อนตามมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายระยะสั้นของภาครัฐ ส่งผลให้รายได้ของทุกภาคธุรกิจทยอยฟื้นตัวได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายไตรมาส ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม จะกล่าวได้ว่าแนวโน้มและปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ไตรมาส 1 ปี 2564 นั้นคาดว่าหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนในทุกภาคธุรกิจ ตามความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเห็นการเลื่อนหรือ ยกเลิกการเดินทางมากขึ้นจากความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ในอนาคต ธุรกิจภาคการผลิตภาพรวมยังฟื้นตัวได้ช้า โดยเฉพาะธุรกิจยางพาราแปรรูปที่พึ่งพาอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งที่เผชิญปัญหาจากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ลดลง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดบริเวณแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลที่ตลาดมหาชัย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารทะเล ทั้งนี้ ขณะที่ธุรกิจภาคการค้า คาดว่าการขยายมาตรการเพิ่มเงินสวัสดิการภาครัฐและ โครงการคนละครึ่งจะช่วยพยุงกำลังซื้อครัวเรือนได้ระดับหนึ่ง […]

ยืนยันไม่รื้อประติมากรรมยายสา ออกจากพื้นที่แหลมอ่าวนาง จ.กระบี่ พร้อมประสานกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯ พิจารณาให้อยู่ต่ออีก 1 ปี เทศบาลเมืองกระบี่ โดยนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้จัดแถลงข่าวกรณีที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 ซึ่งนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองกระบี่ยังไม่ต้องการที่จะรื้อประติมากรรมยายสาออกจาพื้นที่แหลมอ่าวนาง แต่อย่างใด ขณะเดียวกันตัวศิลปินที่สร้างผลงานก็ระบุว่ายายสาจะต้องอยู่ที่แหลมอ่าวนางเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด หากจะมีการรื้อออกก็จะต้องทำลายชิ้นงานอย่างเดียว โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้มีการหารือกับนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผวจ.กระบี่ เพื่อให้ประสาน ไปยังรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่ขอให้ชะลอการรื้อถอน เนื่องจากประติมากรรมยายสานั้น ยังมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของอ่าวนาง ขณะที่ชิ้นงานก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอให้จัดวางไว้ที่เดิมอีก1 ปี หากมีขอสั่งการจากกระทรวงฯ ทางเทศบาลฯ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็พร้อมช่วยกันย้ายประติมากรรมนี้ออกไป นายประยูร พงศ์พันธ์ หน.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ทำการรื้อถอนประติมากรรม “ยายสา” ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ที่กำลังเป็นกระแส ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอยู่ในขณะนี้ […]

วันนี้ 29/12/63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีวันหยุดพิเศษในปีหน้า ที่มีการหารือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ว่า ยังไม่ได้ระบุ วัน เดือน ชัดเจน แต่ผู้ประกอบการเสนอ ให้เติมวันหยุด หรือเพิ่มวันที่ติดกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เพื่อให้เกิดวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว หวังกระตุ้นการใช้จ่าย  ซึ่งหากเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี บรรจุวาระทัน ก็จะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ต้องรอประกาศให้ทราบอย่างแน่ชัดอีกครั้ง         สำหรับเรื่องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นั้น จากการหารือขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นการห้ามเดินทางยืนยันประชาชนยังสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดเข้ามาบังคับการเดินทาง เพราะแต่ละจังหวัดสามารถพิจารณาได้เองแต่ขอให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ เพราะเป็นช่วงที่มีการสัญจรใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก  อย่างไรก็ตามหลังเทศกาลปีใหม่แล้วจะต้องพิจารณาทบทวนมาตรการหลายอย่าง เนื่องจากเดิมได้เตรียมการสำหรับเปิดรับชาวต่างชาติมากขึ้น HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

 สงขลาติดอันดับ 5 อันดับแรกของการใช้จ่ายเงินตามโครงการ “คนละครึ่ง” ยอดใช้จ่ายทะลุ 1,255 ล้านบาท กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกันแถลงความคืบหน้า โครงการคนละครึ่ง ที่ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเต็มจำนวน 10 ล้านคนแล้ว เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบและส่ง SMS แจ้งยืนยันสิทธิโดยเร็ว ทั้งนี้ สำหรับยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและยอดผู้ได้รับสิทธิที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ต่อไป นอกจากนี้ ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 28 ต.ค. 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 4 แสนร้านค้า และมียอดการใช้จ่ายสะสม 1,255.44 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 626.97 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก […]

มท.2 ระดมสภาพัฒน์ฯ-แบงค์ชาติ พัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ชายแดน    ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (17 ก.ย. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน และหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ชายแดน และแนวทางดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2564-2565 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระยะต่อไป ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รอง ผวจ.สงขลา ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และผู้แทนกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม โดยที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น และติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ชายแดน รวมถึงแนวทางการดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564-2565 รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ภาพเศรษฐกิจของภาคใต้โดยรวม จะเห็นว่าเครื่องจักรทุกตัวอ่อนกำลังลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเลี่ยงไม่ได้ นอกจากการใช้จ่ายจากภาครัฐ รวมถึงภาคการเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องของราคายาง ที่ยังพอกระเตื้องอยู่บ้าง แต่ยังต้องจับตาดูต่อไป แต่อย่างน้อยเมื่อราคายางสูงขึ้น ทำให้คนกลุ่มหนึ่ง ยังพอมีสภาพคล่องอยู่บ้าง นอกจากในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงมีผลกระทบมากที่สุด ดังนั้น จึงพอสรุปในภาพรวมถึงสถานการณ์ปีหน้า รวมถึงจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ และการเจริญเติบโตอย่างอื่นก็ยังน่าเป็นห่วง นอกจากภาครัฐ ดังนั้น เมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาลงในพื้นที่ เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งปีหนึ่งๆประมาณ 5-6 แสนล้านบาท ถ้ามีการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงานโครงการได้ […]

กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัด กระตุ้นจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” ฟื้นเศรษฐกิจ    ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง และภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” อย่างต่อเนื่องตลอดปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว นายฉัตรชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน   […]