ศรชล.จังหวัดสงขลา คุมเข้มท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค    วันนี้ (9 มกราคม 2564) ที่บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือประมงสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.สงขลา (ศรชล.สงขลา) ดำเนินการคุมเข้มตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยทำการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่งประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุม จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในเขตพื้นที่ควบคุมทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ ศรชล.สงขลา ตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าท่าเทียบเรือประมงสงขลา ทำการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมสอนวิธีล้างมือที่ถูกวิธีให้ด้วย นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในกระบวนการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องทั้งสิ้น แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค แล้วจะได้ทราบว่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทุกคน ปลอดเชื้อโควิด เพราะฉะนั้นการบริโภคสัตว์น้ำของเรือประมงไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ส่งสัตว์น้ำไปให้ถึงมือผู้บริโภค เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เต็ม 100 % ว่า ปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน             สำหรับผู้ที่เข้ามาในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของแพปลา และลูกจ้าง เจ้าของเรือประมง ลูกเรือประมง รวมทั้งแรงงานต่างด้าว และครอบครัวที่เข้ามาประกอบอาชีพด้านการประมงกับนายจ้างที่แพปลา บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาแห่งนี้ ในส่วนของแรงงานต่างด้าวทางสมาคมประมงจังหวัดสงขลา ได้มีมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่อย่างเข้มงวด โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามาทำการตรวจเชิงลึกแรงงานกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวสงขลาที่มีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาและชาวกัมพูชา เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่า แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาไม่มีการติดเชื้อโควิด- 19 ระลอกใหม่แต่อย่างใด HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์             

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์วางบัตรจากผู้ขับขี่รถยนต์ วันนี้ 7/1/64 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์วางบัตรจากผู้ขับขี่รถยนต์ ณ จุดตรวจรถยนต์หน้าประตูทางเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเป็นการหลีกเหลี่ยงการสัมผัสโดยตรงระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสาร ผู้มาปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมทั้งการจัดวางเก้าอี้พักคอยผู้โดยสาร จุดบริการสาธารณะ และทุกพื้นที่ที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีการตรวจเช็คแอลกอฮอล์ เจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ที่สัมผัสร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : Hatyai International Airport – HDY

จังหวัดสงขลา เน้นทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T พร้อมออกประกาศกำหนดพื้นที่เพื่อป้องกันโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในขณะนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้ตัดสินใจล็อกดาวน์ 5 จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาด COVID-19 จำนวนมาก และมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยงดเดินทางเข้า-ออก ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและได้แบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด และเฝ้าระวัง 38 จังหวัด   โดยในส่วนของจังหวัดสงขลามีการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นกลุ่มเสี่ยงพ่อค้าแม่ค้า คนขับรถขนส่ง แรงงานต่างด้าว ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาคร คนใกล้ชิดผู้ป่วย ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 1,105 ราย พบผลเป็นบวก จำนวน 2 ราย ขณะนี้ ทั้ง 2 ราย ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งจังหวัดสงขลา ยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เน้นยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันและรับมือหากมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถ D – Distancing : อยู่ห่างไว้M – Mask wearing : ใส่แมสก์กันH – Hand wash : หมั่นล้างมือT – Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิT – Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ ทั้งนี้ทางจังหวัดสงขลา ออกประกาศกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ม.อ. ทุกวิทยาเขตจัดระบบการเรียน-การสอบแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระหว่าง 4-31 ม.ค. 64 วันที่ 5 ม.ค. 64 ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขตออกหนังสือโพสต์ประกาศชี้แจงนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังกลับมาระบาดหนักเกือบทุก 56 จังหวัดในพื้นที่ประเทศไทย แต่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยืนยันรายแรก ภายในจังหวัดสงขลา ทำให้จังหวัดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 2 ราย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้นักศึกษาที่อยู่หอพักเดินทางกลับบ้านตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา และให้เรียนออนไลน์และสอบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญยังห้ามบุคลากร นักศึกษา ม.อ. เดินทางไปพื้นที่สีแดง และผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่สีแดง ตั้งแต่ 2 ม.ค. 64 ต้องกักตัว (Self Quarantine) 14 […]

สงขลา-สะเดา จนท.ลงตรวจสอบริมรั้วแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย หลังชูวิทย์ โพสต์แฉมีสะพานไม้ที่บ้านด่านนอก หลังจากที่นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาโพสต์ลงเฟชบุ๊คแฉเรื่องบ่อนการพนันซึ่ง เป็นหนึ่งในต้นตอการแพร่เชื้อโควิด-19รอบนี้ หนึ่งในนั้นคือในพื้นที่บ้านด้านนอก ชายแดนไทยมาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งระบุว่ามีนักพนันจากมาเลเซียข้ามสะพานไม้เข้ามาทางประตู ซอยไทย-จังโหลน 1 เขตเทศบาลตำบาลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยล่าสุดในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย ประกอบด้วย ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 5 ร้อย ร.5021 จนท.สภ.สะเดา ตชด.437 ตม.6 ตำรวจกองปราบปราม กอง 6 จนท.ปคม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และจนท.ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตามที่ นายชูวิทย์ฯ กล่าวถึงก็ไม่พบว่ามีสะพานไม้ที่ข้ามมาจากมาเลเซียได้ และไม่มีบ่อนการพนันตามที่ระบุแต่อย่าง มีเพียงรูโบ๋ของรั้วชายแดนฝั่งไทย ที่มีการลักลอบตัวตัดรั้วเหล็กมานานแล้ว ไม่มีร่องรอยการเดินเข้าออกช่วงใหม่แต่อย่างใด ส่วนฝั่งมาเลเซียก็มีรั้วกั้นมิดชิดเข้าออกไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ซ่อมแซมรูรั้วที่ถูกตัดออก นายเกชา เบญจคาร นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา เปิดเผยว่า ข้อมูลที่นายชูวิทย์ […]

สงขลา เริ่มแล้วตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกจุดใน 16 อำเภอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันโควิด-19 ในตอนนี้พื้นที่จ.สงขลา ได้เริ่มมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วง 7 วันอันตราย บนถนนสายหลัก และสายรองของทั้ง 16 อำเภอใน รวม 29 จุด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าร่วมตั้งโต๊ะบริเวณด่านเพื่อจัดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยจุดตรวจจุดสกัดรับช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งจะมีการตรวจเข้มในเรื่องของการเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยกลุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่จะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจสอบไทม์ไลน์อย่างละเอียด ก่อนที่จะปล่อยตัวให้เข้าพื้นที่ จ.สงขลา ในวันที่ 29 ธ.ค. 63 เป็นวันแรกของ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนยังใช้เส้นทางขาขึ้น และขาล่องใต้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากประชาชนงดเดินทางท่องเที่ยว หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ HATYAITODAYNEWS