จ.สงขลาเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจจ.ปัตตานี    วันนี้ (9 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการเตรียมการรับเสด็จ ฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรี อาชาน จันทร์ศิริ ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ    ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จากนั้นเสด็จ ฯ […]

พี่น้องชาวสงขลามีเฮ ผลการสุ่มตรวจเชื้อโควิด-19 2,000 คน ในพื้นที่สงขลาไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับค้นหา หรือ คัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระลอกที่ 2 ที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีทักษะ เพื่อรับมือกับการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการการตรวจหาโรคติดเชื้อโดยรถพระราชทานตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการตรวจ ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บุคลากรทางสาธารณสุข,แรงงานต่างด้าว,ผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน สำหรับวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งผลการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19ผลการตรวจเชื้อกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสงขลา 2,000 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด  ประชาชนชาวสงขลาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้     […]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 100 คน ณ เรือนจำกลางสงขลา  วันนี้ (2 ต.ค. 63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการเข้าฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จำนวน 80 คน ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา โดยมีนางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานหญิงสงขลา กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ […]

บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐   เทศบาลนครหาดใหญ่ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวสงขลาที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และชุดสุภาพโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถลงนามถวายพระพรได้ตามช่องทางดังนี้ : www.hatyaicity.go.th/event.php HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก : เทศบาลนครหาดใหญ่/สงขลา

ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์ที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ หรือฉลองพระองค์ครุยมหาจักรี ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บนพื้นหลังสีน้ำเงินเข้ม ชนิดราคา 10 บาท  ซองวันแรกจำหน่าย 19 บาท จำนวน 500,000 ดวง ซึ่งแสตมป์ชุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2560 ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 65 พรรษา และจัดทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี   ทั้งนี้ กำหนดวางจำหน่ายแสตมป์เฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สอบถามเพิ่มเติมโทร 1545   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ไปรษณีย์ไทย

ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า    ช่วงเช้าวันนี้ (24/7/63) ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นต้น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน เครือข่ายต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎร บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และความรักความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า   กิจกรรมประกอบด้วย 1.การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.การจัดนิทรศการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 3.การเผยแพร่วิดีทัศน์สรุปแนวทางการฟื้นฟูป่า การรักษาป่าต้นน้ำ และการควบคุมไฟป่า […]