นักวิจัย ม.อ. ค้นพบ แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาสสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก พบได้ที่เดียวป่าชายเลน ต.ตำมะลัง       วันนี้ (27 ม.ค. 64) ที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทาง ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานของแมลงวันขายาว และแมลงวันเหาค้างคาว ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในสกุลแมลงวันขายาว พบเป็นครั้งแรกจากหน่วยวิจัยป่าชายเลนตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งในขณะนั้นตนกำลังทำงานวิจัยอยู่ในระดับปริญญาเอก ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และทีมจากประเทศเบลเยี่ยม โดยค้นพบเมื่อปี 2014 จนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี 2015 โดยแมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาสสามารถพบได้ในป่าชายเลน โดยเฉพาะป่าชายเลนที่ติดกับทะเลเปิด หรือคลองป่าชายเลนชั้นในที่มีพื้นที่ดินเลนกว้าง สำหรับลักษณะเด่นของแมลงวันขายาวชนิดนี้คือ ลำตัวมีสีเขียวอมทอง มีความยาวลำตัวประมาณ 7 มิลลิเมตร มีปล้องหนวดหนาและใหญ่ ในส่วนของ dorsal surstylus (ds) หรือส่วนที่ยื่นออกจากทางด้านล่างของส่วนสืบพันธุ์เพศผู้มีลักษณะคล้ายรองเท้าบู๊ต โดยตัวเล็กสุดจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 1 […]

ยุติการค้นหาลูกเรือประมงไทยแล้ว หลังพบศพแถวรอยต่อน่านน้ำไทย-มาเลฯ หลังค้นหามานาน 3 วัน    จากเหตุเรือตรวจการณ์มาเลเซียไล่ชนเรือประมงพื้นบ้านชาว ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล จนอับปางกลางทะเล บริเวณรอยต่อแนวตะเข็บชายไทย-มาเลเซีย เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 3 ก.ย. โดยอ้างว่าเรือประมงไทยได้รุกล้ำเข้ามา ทำให้ นายสุริยา เตะปูยู อายุ 40 ปี จมน้ำสูญหายไปนั้น เมื่อเช้าวันนี้ 5 กันยายน 2563 การค้นหาร่าง นายสุริยา เตะปูยู อายุ 40 ปี ชาวประมงพื้นบ้านตำบลปูยู เป็นเวลาร่วม 3 วัน หลังชาวบ้านนำเรือส่วนตัวพร้อม เรือตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยกันตามหาตามแนวตะเข็บชายแดนทะเลอันดามัน ระหว่างรอยต่อมาเลเซีย กับ ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว นายอุหมาด เตะปูยู อิหม่าม (ผู้นำศาสนา) หมู่ที่ […]

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม    ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (17 ส.ค. 63) ที่โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พร้อมด้วยประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร องค์กรศาสนาอิสลาม และผู้เข้าร่วมอบรมร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งกล่าวว่า “อิหม่าม” เป็นผู้นำทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งทางกฎหมาย และทางสังคม ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลชาวไทยมุสลิมให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของการดำรงตนตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขยั่งยืน ซึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้ คือหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”   และมีภารกิจหน้าที่ในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เช่น การลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ การจัดเที่ยวบินขนส่งในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ การอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง […]

โรงเรียนบ้านคลองขุดตั้งอสม.นักเรียน ช่วยดูแลโควิด-19 ในโรงเรียน      นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด   เปิดเผยว่า ได้เตรียมชุด “อสม.นักเรียน” ร่วมเฝ้าระวัง เนื่องจากเห็นว่านักเรียนด้วยกันจะสามารถช่วยสอดส่องเพื่อนนักเรียนด้วยกันได้ ที่มีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งครูทันที โดย อสม.นักเรียน จะต้องผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ จากสาธารณสุขเพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติ ทั้งการป้องกันตัวเองและการดูแลคนอื่น     โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมแผนรับมือ เริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองนักเรียนเข้า การตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การห้ามผู้ปกครองเข้า ภายในบริเวณโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการแพร่ของโควิด-19 ภายในโรงเรียน ก่อนเปิดเทอมทางโรงเรียนเร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อทำความสะอาดทุกห้องเรียน  ทั้งก่อนและหลังเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกห้องเรียนสะอาดเพียงพอ และพร้อมที่จะรับนักเรียนเข้ามาเรียน เสริมมาตรการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับนักเรียน มาตรการเว้นระยะห่างภายในห้องเรียนเริ่มจาก 20 ห้องเป็น 26 ห้อง การเว้นระยะห่างระหว่างพักนักรับประทานการอาหาร การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่มีอันตรายต่อเด็กนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจถึงความพร้อมของโรงเรียน […]

ด่านวังประจันสตูลยังคงปลอดภัย หลังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สืบเนื่องจาก 19 เมษายน 2563 (วานนี้) เพจเฟสบุ๊ค โควิด-19 จังหวัดสตูล ได้ลงข้อความของ นายแพทย์ สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ถึงสถานการณ์ โควิด-19 ณ ด่านชายแดนวังประจันซึ่งเป็นด่านชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยมีข้อความว่า ” ยินดีกับพี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะชาวสตูล และญาติผู้เดินทางผ่านด่านวังประจัน และด่านท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล จากการตรวจเมื่อวานผลการตรวจไม่พบเชื้อ ทุกคนที่ได้ทำการตรวจไปทั้งหมด 38 คน (วังประจัน 23 ตำมะลัง 15) จากข้อมูลเบื้องต้น พอจะอนุมานได้ว่ากลุ่มที่เดินทางกลับมาในรุ่นนี้น่าจะปลอดเชื้อ! อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท ทุกท่านที่เดินทางกลับมา ขอให้ปฎิบัติตัวตามคำแนะนำ เป็นเวลา 14 วัน  ขอให้ญาติและพี่น้องชาวสตูล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ทั้งที่อยู่ใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลได้ร่วมส่งกำลังใจ และคอยช่วยเหลือดุจญาติมิตร อย่างเอื้ออาทรไปให้ทุกท่าน ครับ “ […]

รองผู้ว่าฯสตูลแถลงเพิ่มข้อยกเว้นควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล กันภัยโควิด-19 สืบเนื้องจากวันที่ 8 เมษายน 2563 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามคำสั่งจังหวัด เพื่อพิจารณารายละเอียดในการควบคุมการเข้า-ออก ข้ามเขต จังหวัดสตูล คำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เม.ย. 63 โดยมียกเว้น 9 กรณี ดังนี้ 1. การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล 2. การขนส่งเงินของธนาคารและสถาบันทางการเงิน 3. การขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค 4. การขนส่งสินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ 5. ไปรษณีย์และการขนส่งพัสดุภัณฑ์ 6. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง 7. การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง […]