กกต.ประกาศสั่งเลือกตั้ง อบจ.ใหม่ใน 18 จังหวัด ในวันที่ 7 ก.พ. 64 ปัญหาจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง กกต.ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ กรณี ปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้ง ดังกล่าวมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ตามที่มาตรา 105 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 62 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนด โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง ยกเลิกการเลือกตั้งนายก อบจ. จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และยกเลิกการเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกอบจ.จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ใน 18 จังหวัด และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง18 จังหวัดประกอบด้วย นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา […]

กกต.สงขลา ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี วันที่ 14 ม.ค. 64 นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาโดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 2.วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส HATYAITODAYNEWS

ส.ส.เดชอิศม์แถลงร่วมนายไพเจน ชี้แจงข้อร้องเรียนในช่วงการเลือกตั้งอบจ.สงขลา ยันบริสุทธิ์ไม่มีการซื้อ-ขายเสียงปชช.ในพื้นที่ วันที่ 5 ม.ค. 64 ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง และนายไพเจน มากสุวรรณ์ แถลงชี้แจงประเด็นข้อร้องเรียนในช่วงเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลาปี 63 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีกระแสของทาประธานกรรมมาธิการยุติธรรมฯ ลงพื้นที่สงขลาเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งอบจ.สงขลาที่ผ่านมาจากผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา จะได้นำเข้าสู่กรรมมาธิการของรัฐสภา โดยทางพ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ได้เข้ายื่นร้องเรียนถึงกกต. เพื่อชี้แจงความโปร่งใสของทีมนายไพเจนที่คะแนนเลือกตั้งถึง  265,475 เสียง ซึ่งการออกมาแถลงของส.ส.เดชอิศม์และนายไพเจนวันนี้เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ว่าการหาเสียงและการสมัครลงเลือกตั้งอบจ.สงขลาไม่มีการซื้อ-ขายเสียง รวมถึงการที่นายไพเจนแจกเสื้อให้กับกลุ่มอสม. จุดประสงค์นายไพเจน กล่าวว่า เพื่อเป็นการให้กลุ่มอสม.ทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาด และเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับกลุ่มอสม.เพราะกลุ่มอสม.ถือว่าเป็นตัวแทนที่จะต้องใกล้ชิดกับโรคโควิด–19 และเสี่ยงมากที่สุด ทางด้านส.ส.เดชอิศม์ เปิดเผยว่า เรื่องขยะแลกไข่ที่ชุมชนหัวเขาแดง ชุมชุนเก้าเส้ง ชี้แจงว่า ก่อนผมเป็น ส.ส. ผมชี้แจงชัดเจนว่าผมต้องการ คืนเอกราชสิ่งแวดล้อมให้ชาวสงขลาเพราะรัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นเรื่องอื่น ดังนั้นผมกับท่านรอง ผวจ.อำพล วงสุวรรณ ตั้ง คกก.แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสงขลา โดยผมยืนยันว่าไม่มีปิดโรงงานแต่ให้เป็นการพัฒนาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยไม่กลัวมาเฟีย ตอนนี้หลายโรงงานปิดตัว หลายโรงงานปิดครึ่งประบปรุง ตอนนี้ […]

รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 63 อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 22 ธ.ค. 63 รายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดและได้ชนะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอันดับ 1. นายไพเจน มากสุวรรณ ได้คะแนน 265,475อันดับ 2. พ.อ.(พิเศษ)สุชาติ จันทรโชติกุล ได้คะแนน 239,786อันดับ 3. นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ ได้คะแนน 63,894อันดับ 4. นางภัทราวรรณ ขำตรี ได้คะแนน 6,960อันดับ 5. นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว ได้คะแนน 5,333อันดับ 6. นายวชิรวิทย์ ภัสระ ได้คะแนน 5,028สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 1 นายสุพรชัย ผกาวรรณได้คะแนน 5,646 อำเภอหาดใหญ่ เขต 2 นายพีระพงษ์ […]

ทีมไพเจน พรรคประชาธิปัตย์ แห่รถทั่วเมือง ขอบคุณปชช.สำหรับคะแนนเสียงที่ล้นหลาม หลังจากที่ผลประกาศการนับคะแนนผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อย่างไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามต้องรอผลที่เป็นทางการจากทางกกต. เท่านั้น ทำให้ทีมของนายไพเจน ได้คะแนนขึ้นนำ พ.อสุชาติ ถึง 14,467 คะแนน โดยนายไพเจน ได้ 219,566 คะแนน / พ.อ.สุชาติ ได้ 205,099 คะแนน ทำให้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมพรรคประชาธิปัตย์ มีโอกาสที่จะคว้าเก้าอี้นายก อบจ.สงขลา จากผลการเลือกตั้ง อบจ. ที่ผู้สมัครค่ายประชาธิปัตย์ได้ชัยชนะครั้งนี้ โดยวันที่ 21 ธ.ค. 63 ทางนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายนิพนธิ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเดชอิศม์ […]

ผลการนับคะแนน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อย่างไม่เป็นทางการ เวลา 02.30 น. นับแล้ว 14 อำเภอ วันที่ 21 ธ.ค. 63 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ภาพรวมจัดการเลือกตั้งวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนับคะแนนที่เป็นทางการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ให้มีคามแออัดในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จากเดิมที่ผ่านมา 1,000 คนต่อหน่วยลดลงเหลือเพียงประมาณ 600 คนต่อหน่วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขของผู้มาลงคะแนนได้  โดยผลการนับคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อย่างไม่เป็นทางการ เวลา 02.30 น. นับเรียบร้อยแล้ว 14 อำเภอ ว่าที่ร้อยตรีไพเจน ได้คะแนนพลิกกลับขึ้นนำ มากกว่า พ.อสุชาติ ถึง 14,467 คะแนน โดยนายไพเจน ได้ 219,566 คะแนน / พ.อ.สุชาติ ได้ 205,099 คะแนน ทำให้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมพรรคประชาธิปัตย์ มีโอกาสที่จะคว้าเก้าอี้นายก อบจ.สงขลา จากผลการเลือกตั้ง อบจ. ที่ผู้สมัครค่ายประชาธิปัตย์ได้ชัยชนะครั้งนี้ อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนที่ชัดเจนและผลประกาศว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคนใหม่จากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้ง HATYAITODAYNEWS […]