ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจังหวัดสงขลา (อย่างไม่เป็นทางการ)   วันที่ 29 มี.ค. 64 สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คาดการณ์ว่าจะมีผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% และบัตรเสียไม่เกิน 3% ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 149,316 คน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 104,701 คน และเลือกตั้งเฉพาะนายกเทศมนตรี จำนวน 105,266 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 176 หน่วยเลือกตั้ง โดยทาง 1. เทศบาลนครสงขลา นายศรัญ ปิลพัฒน์ 2. เทศบาลเมืองเขารุปช้าง นายจักรธร สุริแสง 3. เทศมาลตำบลเกาะเต้ว นายรอเช็ง ไหรเจริญ 4. เทศบาลตำบลพะวง นายเจือ ก็มอั้น 5 .เทศบาลตำบลสทึงพระ นายขยุด ขุนรักษาพล […]

ผู้สมัครนายกเทศบาลหาดใหญ่ เริ่มทยอยลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.ในพื้นที่ พร้อมแนะนโนบายของพรรคตนเอง วันที่ 17 ก.พ 64 เวลา 13.00น. พี่หลวงคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เบอร์ 3 นำทีมฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานที่ปรึกษา นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารตลาดพลาซ่า ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในทุกๆเรื่องของผู้ประกอบการซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยทางนโยบายเด่นของทีมพี่หลวงครมี 9 นโนบายเด่นดังนี้ 1.เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน นำ้ประปากินได้ ไฟสว่าง ถนนดี 2.คนหาดใหญ่ต้องเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ ค้าขายเป็น 3.หาดใหญ่เมือง Smart city เพิ่มศักยภาพการศึกษาและเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน 4.สนับสนุนชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ สนับสนุนลานกีฬา สวนสุขภาพตามมุมเมือง 5.Livable city เมืองน่าอยู่ สีเขียว สะอาด ปลอดภัย เมืองร่มรื่น 6.นโยบายผู้สูงอายุ4.0 เพิ่มศักยภาพศูนย์สาธารณสุขชุมชนเพื่อรองรับผู้สูงวัยในทุกมิติเชื่อมทุกส่วน สุขภาพดีมีคนดูแลอย่างมีสุขภาพ 7.ผลักดันให้มีอาคารจอดรถในเมือง […]

เปิดเกมส์ 5 พรรคท้าชิงเก้าอี้นายกเทศบาลหาดใหญ่ นโยบายเด่นเตรียมพัฒนาเมืองหาดใหญ่ วันที่ 14 ก.พ 64 ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.พ. 64 โดยมีจำนวนผู้สมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จำนวน 5 คน สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 115 คน แบ่งเป็น 5 พรรค ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระ 2 คน โดยแบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตที่1 จำนวน 28 คน เขตที่2 จำนวน 29 คน เขตที่3 จำนวน 29 คน เขตที่4 จำนวน 31 คน สำหรับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ 5 […]

ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564        เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา หลังจากเปิดให้ลงรับสมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา, นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่,สมาชิกเทศบาล และในอำเภอต่างๆนั้น ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสนใจจากนักการเมืองพรรคๆต่างที่แข่งกันหาเสียง เพื่อการลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บางพรรคก็จัดเวทีปราศรัยไปเรียบร้อยแล้วและลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องในบางพื้นที่ พร้อมทั้งมีกระบวนรถแห่หาเสียง ป้ายประกาศต่างๆ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมา ย้ำเตือนถึงการหาเสียงที่ถูกต้องและลักษณะใดเป็นการหาเสียงเลือกตั้งผิดกฎหมายราชกิจจานุเบกษา โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้ ห้ามผู้สมัครดำนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำนินการ นำสถาบันพระมหากษัตย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง(ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวธีการหาเสียงฯ ข้อ 22) ห้ามผู้สมัตรดำเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการ ดังนี้ (ระเบียบ กกต ว่าด้วยวิธีการหาเสียงฯ ข้อ 23 และฉบับที่ 2 ข้อ 23/1 และ […]

ปลัดแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง เปิดตัวทีมสู้ศึกเลือกตั้งนายกเทศบาลนครหาดใหญ่     เมื่อวานนี้ 4 ก.พ.64 ณ โรงแรมสีลม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง พร้อมด้วยทีมผู้สนับสนุน แถลงข่าว ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งทีมปลัดแป้น พร้อมจัดทีมผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 4 เขต 24 คน      ปลัดแป้น นายณรงค์พร ณ พัทลุง เปิดเผยว่าตนเองเกิดและเติบโตในเมืองหาดใหญ่ ผ่านการทำงานสายปกครองในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ มีตำแหน่งสำคัญก่อนเกษียณอายุราชการคือเป็นนายอำเภอหาดใหญ่ และปลัดจังหวัดสงขลา ชื่อปลัดแป้นผู้คนเรียกติดปากมาตั้งแต่หนุ่มๆ ที่เริ่มต้นเป็นปลัดอำเภอ ในชีวิตการทำงานมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนหลากหลายวัฒนธรรม รู้และเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง    โดยก่อนหน้านี้คิดว่าหลังเกษียณแล้วจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆ แต่เมื่อมาดูหาดใหญ่ซึ่งเป็นบ้านเกิดซบเซาลงทุกวัน ไม่มีใครอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชนอย่างจริงจัง พรรคพวกก็สนับสนุนความพร้อมของตัวเองก็มีอยู่แล้วเลยอาสามาดูแลพัฒนาเมืองหาดใหญ่ โดยมีนโยบายสำคัญที่อยากทำทันทีคือ การสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ เพราะวันนี้เห็นถึงความแออัดของโรงพยาบาลหาดใหญ่ […]

    ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา    ขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด [ คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (มาตรา 49) และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา50)] ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา รวมถึงการกำหนดลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งฯ สามารถศึกษาข้อมูลได้จากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  และการสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง มีโทษตามมาตรา 120 บัญญัติว่าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท […]