ยืนยัน !! ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งสองรายในจ.สงขลา ยังไม่พบผู้ใกล้ชิดติดเชื้อเพิ่ม ในตอนนี้พื้นที่จ.สงขลา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียง 2 รายเท่านั้น บุคคลที่ 1 เป็นชายอายุ 27 เข้าร่วมงานปาร์ตี้บิ๊กไบค์เกาะลันตา และหญิง อายุ 48 ปี ซึ่งรับประทานอาหารกับผู้ป่วยบุคคลรายแรก โดยจากการตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ทางสำหนักงานสาธารณะสุขจ.สงขลา ยืนยันได้คัดกรองบุคคลใกล้ชิด ติดต่อผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งสองราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในขณะนี้ แต่การตรวจสอบก็ยังคงต้องติดตามเนื่องจากเชื้อมีระยะเวลาในการฝักตัว 7-14 จึงให้บุคคลใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงสังเกตุอาการและทำการตรวจผลอีกครั้งเพื่อยืนยัน ทั้งนี้ผู้ว่าสงขลาประกาศมาตรการฉุกเฉินใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 52/2563 คุมสถานการณ์โควิด-19 ผู้ว่าราชการสงขลายังสั่งทุกหน่วยงานตรวจคัดกรองเชื้อของทุกกลุ่มแรงงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกด้วย HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 วันนี้ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการแถลงข่าว “ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19” จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศ และโดยเฉพาะในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทางมหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใหทุกคณะทุกหน่วยงาน จัดทำ QR Code “PSU Care” ให้แก่บุคลากร นักศึกษาในสังกัด และผู้มาติดต่อหน่วยงาน โดยต้องสแกนเช็คอิน ผ่าน QR Code ทั้งก่อนเข้าในอาคารและออกนอกอาคาร พร้อมทั้งประกาศงดใช้สถานที่ชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง […]

ม.อ. ประกาศยกเลิกการเรียนการสอน เพื่อยับยั้งปัจจัยเสี่ยงไวรัสโควิด-19 เมื่อคืนนี้ 24 ธันวาคม 2563 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอก ใหม่ในประเทศ และโดยเฉพาะในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อป้องกันและสกัดวงจรการ แพร่กระจายการติดเชื้อ จึงกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ การสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมี ประกาศกําหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการจัดการเรียนการสอน รูปแบบอื่นที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันในชั้นเรียน ในกรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในคลินิก หรือรายวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติการ วิทยานิพนธ์ขอให้หลักสูตรบริหารจัดการให้สามารถเรียน หรือปฏิบัติการด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด สําหรับการฝึกงานทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (WIL) หรือสหกิจศึกษา ในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับนักศึกษา เพื่อพิจารณา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือยกเลิกหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง หรือจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน ให้คณะเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาที่ขาดความพร้อมด้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีข้อจํากัดด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อันอาจนําไปสู่ความไม่เท่าเทียมในการเข้าเรียน ระบบออนไลน์ และให้ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดยเฉพาะการจัดการ social […]

สุดน่ารัก สวนสัตว์สงขลา ปล่อยขบวนมาสคอตสัตว์ใส่แมสแนะเที่ยวสวนสัตว์แบบปลอดภัย  วันที่ 24 ธ.ค. 63 ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา แต่งกายชุดซานตาคลอสนำทีมเหล่าซานตี้ และขบวนมาสคอทสัตว์หลากหลายชนิด รณรงค์ต้านการระบาดของโรคโควิด-19 เที่ยวสวนสัตว์ให้ปลอดภัยใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นระยะห่างเข้าจุดคัดกรองสแกนไทยชนะร่วมมือร่วมใจปลอดภัยแน่นอน แจกของขวัญให้กับๆเด็กๆและนักท่องเที่ยวต้อนรับช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นี้ พร้อมรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์สงขลา ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ต้องผ่านจุดคัดกรอง  ซึ่งตามมาตรการที่สวนสัตว์สงขลาได้กำหนดไว้ คือ นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิร่างกาย ติดสติ๊กเกอร์ แสกนไทยชนะเช็คอินและเอาท์ ขับรถผ่านบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อ ละเว้นระยะห่างการชมสัตว์ตามจุดมาร์ค ตามส่วนจัดแสดงต่างๆ ซึ่งกิจกรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ สวนสัตว์สงขลามีรองรับนักท่องเที่ยวไว้อย่างมากมายมากมาย อาทิ การแสดงความสามารถของสัตว์ได้แก่ โชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า โชว์แมวน้ำ พาเหรดเพนกวิน และโชว์การให้อาหารเสือ  อย่างไรก็ตามยังมีส่วนลดค่าบัตรผ่านประตูครึ่งราคา สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้โทรศัพท์ระบบ AIS , ค่าบัตรผ่านประตู เมื่อมา 6 คนจ่ายเพียง 5 คน พร้อมรับของขวัญจากคุณลุงซานตาคลอสและพี่ซานตี้แสนสวย ถ่ายรูปกับเหล่าบรรดามาสคอตสัตว์ป่าน่ารัก ตระการตากับซุ้มถ่ายภาพวันคริสต์มาส กิจกรรม Enrichment มอบความรักให้เหล่าสัตว์ป่าตามส่วนจัดแสดงต่างๆ อาทิ เพนกวิน แรดขาว หมีหมา หมีควาย ชิมแปนซี ลีเมอร์หางแหวนและรัพฟ์ลีเมอร์ เพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้พัฒนาทักษะตามธรรมชาติ   ในขณะเดียวกันมาสคอตสัตว์หลากหลายชนิดที่ร่วมรณรงค์ต้านการระบาดของโรคโควิด-19 จะใส่แมสทุกตัว รวมทั้งไดโนเสาที่อยู่ในสวนสัตว์ก้ต้องใส่แมสเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เห็นว่า แม้เป็นสัตว์ก็ต้องป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เหมือนกับคนเหมือนกัน HATYAITODAYNEWS

ศบค. ยืนยันผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วโควิด-19สามารถเข้ารับคำปรึกษาและตรวจหาเชื้อได้ฟรีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน นพ.ทวีสิน วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) เผยว่า จากกรณีลงตรวจคัดกรองเชิงรุกพื้นที่ศูนย์กลางระบาดพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 44 จากยอดการตรวจทั้งหมด อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ขยายวงการตรวจหาสะเก็ดการระบาดกลุ่มลูกค้าประจำตลาดกลางกุ้ง มาจาก 23 จังหวัด ได้แก่   เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สุพรรณบุรี  กาญจนบุรีนครปฐม   สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสงขลา  โดยแจ้งให้ทางจังหวัดออกค้นเชิงรุกและเตรียมพร้อมให้บริการประชาชน ที่เป็น กลุ่มเสี่ยงมีประวัติ หรือสัมผัสผู้ป่วยจากกรณีจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เจอผู้ป่วยได้เร็วตั้งแต่ยังไม่มีอาการซึ่งจะทำให้การจำกัดวงระบาดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ยืนยันรัฐบาลตรวจหาเชื้อประชาชนไทยฟรีทุกคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง แต่ขณะนี้ต้องเร่งให้บริการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงสุดก่อนคือ แรงงานต่างด้าว เพื่อขีดเส้นจำกัดวงระบาดป้องกันประชาชนไทยก่อน แต่หากประชาชนคนใดรู้ตัวเข้าไปพื้นที่สมุทรสาครตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ สามารถเข้าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านให้ประวัติที่ถูกต้องเพื่อประเมินความเสี่ยง หากเข้าข่ายจะได้รับการตรวจหาเชื้อฟรีแน่นอน ทั้งนี้ข้อห่วงจากสถานการณ์ระบาดของมาเลเซียขณะนี้ ตัวเลขผู้ป่วยโควิดเพิ่มสูง 2,000 รายต่อวัน ทำให้ไทยต้องเฝ้าระวังชายแดนภาคใต้เข้มขึ้นไม่ต่างจากชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่อง เฝ้าระวังการลับลอบเข้าเมืองไม่ผ่านการกักตัว เป็นการช่วยกันหยุดการนำเชื้อเข้า พร้อมขอประชาชนตั้งการ์ดสูงป้องกันตนเอง เพื่อหยุดวงจรการระบาดในประเทศ ด้วยการ “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อด้วยไทยชนะ” โดยขอให้ทำให้ได้ทุกข้อ 100%  HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

สคร.12 สงขลา เตือนปชช.ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ สืบเนื่องจากกรณีกระแสข่าวในโซเชียล ของพนักงานหญิงที่อำเภอหาดใหญ่ ที่มีการเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 มาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นั้นผลตรวจการหาเชื้อ ไม่พบเชื้อโควิด-19 โดยทางผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในประเทศไทยในขณะนี้ อยู่ในช่วงของการระบาดระลอกใหม่  จึงขอเน้นย้ำพี่น้องประชาชน ว่ายังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ สแกนไทยชนะ และไม่ประมาท การ์ดไม่ตก สวมหน้าผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 – 2 เมตร หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์   ทั้งนี้สคร.12 สงขลา ขอความร่วมมือขอให้ประชาชนผู้ที่มีประวัติเดินทางไปตลาดกลางกุ้ง หรือพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา หากมีอาการสงสัยว่าป่วย ให้ขอรับการตรวจโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง ส่วนผู้ไม่มีอาการให้แยกตัวสังเกตอาการตนเองอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน โดยสวมหน้ากากอนามัย ไม่รับประทานอาหาร หรือใช้ภาชนะและของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการพูดใกล้ชิดกัน   อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรี กำชับเข้มเพิ่มมาตรการป้องกันลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เพิ่มจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินข้ามได้สะดวก ด้วยการวางเครื่องกีดขวางต่างๆ รวมถึงการเพิ่มกำลังลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของการเดินเท้า การใช้รถจักรยานยนต์ การใช้รถยนต์ เรือ การใช้โดรนบินลาดตระเวน พร้อมตรวจจุดพักพิงตามแนวชายแดนให้มากขึ้น HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สาธารณสุข จังหวัดสงขลา