ด่วน ! ผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ หรือพื้นที่เสี่ยง แยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน วันที่ 22 ธ.ค. 63 ทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ หรือพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตัวดังนี้ 1.แยกตัว สังเกตอาการตนเองภายในที่พักอาศัย 14 วัน 2.ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 3.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 70% 4.หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่นหากมีอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วขอให้รายงานตัวและแจ้งข้อมูลให้ อสม./ประธานชุมชน หรือศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ในพื้นที่ของท่านทราบ/ สแกน QR code หรือกดเข้าลิ้งค์ https://forms.gle/52sER9X9hixjaZem7 แล้วกรอกข้อมูล โดยทางโฆษก ศบค. แถลงกรณีจ.สมุทรสาคร ไม่ถือเป็นการระบาดระลอก 2 สำหรับผู้ที่เดินทาง จ.สมุทรสาคร แต่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ตลาดหรือชุมชนใกล้เคียงถือว่ามีความเสี่ยงต่ำโดยหากสงสัยว่ามีความเสี่ยงที่จะติดโควิด 19 […]

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่ทางศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้รายงานการแถลงข่าวสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19  ธ.ค. 63  กรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวม 548 ราย และวันที่ 21 ธ.ค. 63 พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 382 ราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และผ่านการคัดกรองอุณหภูมิไม่เกิน 37.3  องศาเซลเซียส ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร และปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่   อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเกิดจากกระบวนการคัดกรองผู้โดยสาร  HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ศบค. เปิดเผยผู้ติดเชื้อในประเทศ 4 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย มีอาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เผยว่าพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 4 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานใน Alternative State Quarantine เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานใน Alternative State Quarantine เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยชายไทย อายุ 27 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชนและ Alternative State Quarantine โดยทั้งหมดรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน […]

ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด สแกนทุกพื้นที่เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2 เข้าไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดในประเทศเพื่อบ้านระลอก 2 อย่างรุนแรง และทำให้มีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยทำให้ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้มีอาการป่วย ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ เชียงราย และพื้นที่เสี่ยง ต่อมาวันที่ 7 ธ.ค.63  เวลา 15:30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้านแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน ทางด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้ 1) ในพื้นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด […]

กรมอนามัยกำชับ ร้านสะดวกซื้อ/ผู้บริโภค ให้ปฎิบัติตามเพื่อลดเชื่อโควิด-19        กรมอนามัย ชวน ร้านสะดวกซื้อ/ผู้บริโภค ปฏิบัติตามข้อแนะนำ สร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ด้านสุขอนามัยตั้งแต่สถานที่ สินค้า และการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ขายและผู้บริโภค ลดความเสี่ยงเขื้อโควิด-19     ซึ่งจะมีข้อปฎิบัติข้อผู้ซื้อ-ผู้ขาย ดังนี้  สำหรับการปฏิบัติตนของผู้บริโภคเพื่อลดระยะเวลาที่อยู่ภายในร้านสะดวกซื้อนั้น ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยขณะใช้บริการให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่นในระยะ 1-2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค และที่สำคัญต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการเลือกซื้อสิ้นค้าเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเอง  สำหรับการปฏิบัติตนของผู้บริโภค ให้จัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินค้า อุปกรณ์สำหรับหยิบ จับ หรือตักอาหารแบบบริการตนเอง ควรเลือกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือใช้แบบที่ผู้บริโภคสามารถนำกลับไปด้วยเมื่อเลือกอาหารเสร็จ ทำความสะอาดบริเวณพื้น เคาน์เตอร์ชำระเงิน เป็นประจำทุกวัน  วันละ 2 ครั้ง และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้บริโภคบริเวณทางเข้า–ออก และมีการกำหนดจุดระหว่างพนักงาน และผู้บริโภคที่ใช้บริการ ต้องจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร สำหรับตระกร้าหรือรถเข็นใส่สินค้าให้ทำความสะอาดทุกวันโดยเฉพาะบริเวณที่จับ […]

รองผู้ว่าฯ สงขลาเร่งหามาตรการลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน       นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่องการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน ครั้งที่ 1/2563  โดยที่ประชุมได้ชี้แจงมาตรการหรือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ของแต่ละกระทรวง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เสนอให้จังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อนุญาตให้รถบรรทุกผ่านด่านตรวจเข้าไปในจังหวัดให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเสนอให้สนับสนุนหรือลดค่าเช่าค่าเทียบเรือที่ท่าเรือสงขลา เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและมาตรการลดผลกระทบจากการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้รายได้ลดลงและผู้ประกอบการหลายรายจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราว จากที่ประชุมทุกความคิดเห็นจะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ ทั้งในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องสนับสนุนนโยบายการเงิน แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรม บริการและการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ SMEs ธุรกิจเกษตรและอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวต่อไปได้ซึ่งจะมีมาตรการต่างๆมารองรับหลังจากนี้ HATYAITODAYNEWS รูปภาพ/อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์