ศูนย์ดำรงธรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินแก้ไขปัญหาความยากจน    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 6 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงพี่น้อง ประชาชน ให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ธ.ก.ส.ภาคใต้ตอนล่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจะนะ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ที่สนใจร่วม 200 คน สำหรับพื้นที่แปลง “ทุ่งไทรคู้สาธารณประโยชน์” ได้ขึ้นทะเบียน (นสล.) เลขที่ สข 0377 ตั้งอยู่บ้านเกษมรัตน์ เนื้อที่ 1,847 […]

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ทับสิทธิ์เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม.   เมื่อวานนี้ (5 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านควนหมาก ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รอง ผวจ.สข./ผอ.ศดธ.สข. ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.พัฒนาที่ดินเขต 12, สนง.ที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา และอำเภอเทพา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนร่วม 80 คน ถึงขั้นตอนการดำเนินการ ในการออกโฉนดที่ดิน สำหรับบรรยากาศการชี้แจงทำความเข้าใจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้สอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และหรือแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งพี่น้องประชาชนเห็นว่าใช้ระยะเวลานานมาก (กว่า 10 ปี) เนื่องจาก พื้นที่ข้างต้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมพัฒนาที่ดินว่า […]

ศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากประชาชนได้รับความรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรของเรือนจำกลางสงขลา     วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เรือนจำกลางสงขล, สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, สนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันประชุมติดตาม และแนะนำการแก้ไขปัญหามิให้เกิดผลกระทบดังกล่าวอีก ซึ่งเรือนจำกลางสงขลาพร้อมนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ สำหรับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีการร้องเรียนผ่านรายการ “ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้” ซึ่งสถานีไทยพีบีเอส (Thai PBS) ได้มาจัดกิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีโรงเรือนเลี้ยงสุกร 2 หลัง จำนวนสุกร 189 […]

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับเทศบาลนครสงขลาลงพบปะสร้างความเข้าใจแก่พ่อค้าแม่ขาย   วันนี้ (วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563) เวลา 20.00 น. ณ ถนนเตาอิฐ (สถานีขนส่งใหม่) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่พบปะและพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย ตลอดจนสังเกตการณ์สภาพทั่วไป ซึ่งขณะลงพื้นที่ มีบางร้านที่จำหน่ายอาหารหมด และรอทยอยเก็บ ส่วนร้านที่วางขายก็มีลูกค้ารอคิวแน่น สภาพโดยรวมถือว่าคึกคักพอสมควร สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีการแจ้งเหตุรำคาญควันไฟจากการย่างไก่ ลักษณะเป็นรถเข็น ซึ่งขณะตรวจไม่พบแม่ค้าเจ้าดังกล่าว แต่จากการพูดคุยกับแม่ค้าอาหารตามสั่งที่อยู่ติดกัน ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา ได้มาให้คำแนะนำการลดควันไฟแล้ว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง ผู้ถูกร้องจึงได้ย่างไก่มาจากบ้าน และมาอุ่นที่ร้าน ซึ่งสามารถลดควันไฟได้ นอกจากนี้ ยังมีการทำปล่องควัน ตนคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบอีก แต่อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะแม่ค้าด้วยกัน จะได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องทราบและจะแนะนำให้ผู้ถูกร้องได้หาแนวทางแก้ไข และหรือลดควันไฟ เพื่อป้องกันมิให้มีการแจ้งเหตุอีก ทั้งนี้ […]

ผู้ว่า ฯ สงขลาเดินหน้าเร่งรัดแก้ปัญหาคอนโด A Time ผู้เสียหาย 198 ราย ความเสียหายกว่า 55 ล้านบาท     วันนี้ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ ฯ เจ้าหน้าที่ สคบ.ประจำจังหวัดสงขลา และตัวแทนผู้เสียหาย ประมาณ 50 คน ร่วมประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับกรณีดังกล่าวมีผู้เสียหายมายื่นเรื่องแล้วร่วม 198 ราย ความเสียหายกว่า 55 ล้านบาท โดยที่ประชุม สคบ.ประจำจังหวัดสงขลาได้เห็นชอบให้ สคบ.ส่วนกลางพิจารณาดำเนินคดีแทนผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ตัวแทนผู้เสียหายกลุ่มนี้ต้องการให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยในการแก้ไขปัญหา ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับให้ดำเนินการดังนี้ 1.ให้ผู้ร้องรายใหม่ […]

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนส่วนราชการสงขลา วันนี้ (25 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ Covid – 19 ของจังหวัดสงขลา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 รายงานสภาวะเศรษฐกิจ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่จะเชิญ คือ การประมูลทะเบียนรถเลขสวย […]

joker gaming

microgaming slot

slot wild west gold

spaceman slot

slot server thailand

mahjong ways scatter

habanero slot

spaceman slot

slot deposit 10 ribu

bonus new member

https://chiapastodoincluido.com/slot-mahjong-ways/

slot roma

pyramid slot

https://ratlscontracting.com/wp-content/slot-demo-gatot-kaca-1000/

bonus new member

slot demo zeus vs hades

kakek zeus slot

slot qris 5000

wisdom of athena slot

demo aztec gems

thor slot

5 lions slot

wisdom of athena slot

bonus new member

https://gamesforcities.com/olympus1000/

gates of olympus 1000

starlight princess 1000

slot thailand

slot wild west gold slot

slot sugar rush

scater hitam mahjong

demo starlight princes 1000

slot qris

mahjong wins slot

https://bakkerdejager.nl/wp-content/joker123/

https://bakkerdejager.nl/wp-content/joker123/

lucky neko slot

koi gate slot

gates of gatot kaca slot

aztec gems slot

wild bounty showdown slot

olympus 1000

joker123 login

slot joker123

joker123

https://gamesforcities.com/candy-blitz/

https://gamesforcities.com/joker123/

sweet bonanza

https://bergeijk-centraal.nl/wp-content/sweet-bonanza/

https://bergeijk-centraal.nl/wp-content/spaceman-slot/

https://infinitecor.com/wp-content/spaceman-slot/

https://misionformarte.com/slot-deposit-10-ribu/

https://xn--l3cbf5b8bb8a2iwa0d4b.com/wp-content/slot-deposit-10-ribu/

kakek zeus

slot gacor 88

https://dtorjaimag.com/

bandito slot

https://longhursthealth.co.nz/

spaceman slot

https://punjabconstabulary.gov.pk/

https://www.norenkai.net/